FAQ

REKRUTACJA

 

 1.        Czy wójtowie/burmistrzowie/prezydenci mogą wziąć udział w projekcie?

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, §4., pkt. 4a, w przypadku przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, uczestnik projektu w zakresie formy zatrudnienia musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony.

W przypadku wójtów/burmistrzów/prezydentów wymóg ten nie może być spełniony, z uwagi na fakt, iż są oni zatrudnieni w urzędzie gminy na podstawie wyboru i to na czas określony (kadencyjność).

 1.        Czy wójt gminy, będący członkiem lokalnej organizacji pozarządowej, może wziąć udział w projekcie jako przedstawiciel tej organizacji?

Tak, wójtowie/burmistrzowie/prezydenci mogą ubiegać się o udział w projekcie jako reprezentaci organizacji pozarządowych pod warunkiem spełnienia podstawowych kryteriów udziału w projekcie tj.:

 1.        Jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej, która nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę. Czy muszę wypełniać Załącznik nr 3a. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu?

Nie, w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych, w zakresie formy zatrudnienia, należy wykazać formalne związanie z daną organizacją/instytucją, co jest udokumentowane na etapie rekrutacji zaświadczeniem z Instytucji Wysyłającej z podaniem okresu i zakresu współpracy (Załącznik nr 3b).

Wzór takiego zaświadczenia do pobrania   tutaj.

 1.        Ile osób może pojechać na mobilność w ramach jednej organizacji/instytucji?

Przewidywana liczba osób, które mogą wziąć udział w projekcie w ramach jednej organizacji/instytucji to 4. Liczba ta jednak może ulec w zmianie w zależności od liczby wolnych miejsc w projekcie i liczby kandydatów.

 1.        W ilu naborach będzie organizowana rekrutacja do projektu i kiedy?

Rekrutacja do projektu będzie organizowana w kilku naborach. I nabór miał miejsce w 2017 roku. Drugi nabór w terminie 02.01.2018-15.02.2018 r. Trzeci nabór został zamknięty bez wyboru uczestników. Obecnie trwa nabór uzupełniający od 03.02.2020 do 08.03.2020 r.

 1.        Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. po 8 marca. Przewidywany termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników wraz z liczbą otrzymanych punktów to 10 marca 2020 r.

 1.        Co w sytuacji, gdy ktoś nie posiada certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie)?

Kandydat jest zobowiązany do udokumentowania znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym na etapie rekrutacji. Akceptowane są różnego rodzaju certyfikaty imienne potwierdzające znajomość na określonym poziomie (certyfikat powinien zawierać oznaczenie poziomu oraz potwierdzać ukończenie kursu), w tym certyfikaty on-line uzyskane na stronie: https://www.efset.org/

 1.        Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnik projektu musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych. Czy musi to dotyczyć pracy w jednej organizacji/instytucji czy może to być doświadczenie zebrane na podstawie pracy w kilku różnych instytucjach?

Nie, może to być doświadczenie zebrane w pracy w ramach różnych instytucji/stanowisk, pod warunkiem, iż łączne doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych przekracza okres 2 lat (24 miesięcy).

 1.        Brałem już udział w projekcie dotyczącym mobilności ponadnarodowej, w ramach pierwszej edycji konkursu. Czy mimo to mogę wziąć udział w projekcie?

Regulamin konkursu nie wyklucza udziału w mobilności ponadnarodowej w ramach innego projektu realizowanego w ramach działania 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej pod warunkiem spełnienia kryteriów udziału w projekcie

10. Co właściwie zyska Instytucja Wysyłająca dzięki uczestnictwu w projekcie?

Do praktycznych korzyści jakie odniesie uczestnik i instytucja wysyłająca należą udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu ożywiania przestrzeni publicznych oraz kaskadowania zdobytej wiedzy, wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu (innymi JST lub organizacjami pozarządowymi), poznanie dobrych praktyk i inspiracji prezentowanych przez Miasto Przyjmujące, które można w całości lub częściowo wdrożyć w swoim mieście czy możliwość budowania sieci kontaktów, polskich i zagranicznych.

 

 

WIZYTY STUDYJNE

 

 1.        Kiedy organizowane będą wyjazdy?

Wizyta w Komizie odbędzie się w terminie 20-25 kwietnia 2020 r., natomiast wizyty we Włoszech w terminach majowych.

 1.        Jak liczne grupy będą wysyłane do partnerów zagranicznych?

Liczba osób, które odbędą wizyty studyjne u partnera zagranicznego w ramach jednego wyjazdu wahać się będzie od 10 do 25 osób.

 1.        Czy mogę pojechać do dwóch różnych partnerów w ramach projektu?

Nie, uczestnik projektu może skorzystać z mobilności tylko jeden raz (w ramach jednej wizyty u jednego partnera).

 1.        Czy uczestnik projektu może wybrać sobie partnera zagranicznego, u którego będzie chciał odbyć mobilność?

Wybór partnera zagranicznego jest dokonywany na podstawie obszarów tematycznych działalności zawodowej kandydata oraz jego dostępności czasowej, które są badane w ankiecie diagnostycznej.Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]