Aktualne realizacje


 

 

Konsultacje społeczne dotyczące Parku im. Marii Curie - Skłodowskiej - Warszawa, Ochota - Konsultacje społeczne dotyczące Parku im. Marii Curie - Skłodowskiej - Warszawa, Ochota

Konsultacje społeczne dotyczące Parku im. Marii Curie - Skłodowskiej - Warszawa, Ochota

Konsultacje prowadzone są dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i dotyczą rewaloryzacji i pomysłów na zagospodarowanie parku im. Marii Skłodowskiej-Curie. W ich ramach zaplanowano m.in. punkt konsultacyjny, spacer badawczy, spotkanie konsultacyjne.

Tak blisko - cztery kroki do Alei Henryka (Chrzanów) -

Tak blisko - cztery kroki do Alei Henryka (Chrzanów)

Rozpoczęliśmy nasze działania w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego "Tak blisko - cztery kroki do Alei Henryka". W ich ramach odbędą się m.in.: spotkanie z mieszkańcami (praca na makiecie), spacery badawcze, warsztaty z młodzieżą i konkurs! Więcej o projekcie na stronie: http://mbp.chrzanow.pl/alejahenryka/

Partnerska Inicjatywa Miast - doradztwo - Partnerska Inicjatywa Miast - doradztwo

Partnerska Inicjatywa Miast - doradztwo

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju będziemy doradzać i wspierać miasta będące uczestnikami projektu strategicznego Partnerska Inicjatywa Miast w procesie tworzenia Miejskich Inicjatyw Działania we współpracy z Lokalnymi Partnerstwami.

Bytom ODnowa - opis

Bytom ODnowa

Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji (lipiec 2017 - listopad 2018). Na zlecenie Urzędu Miasta w Bytomiu realizujemy projekt "Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacj", dotyczący fragmentu Śródmieścia Bytomia. Działania te stanowią element projektu pilotażowego "Bytom Odnowa - innowacyjne mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 25 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi.

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń - Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža i Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF, realizuje projekt pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

PROMENGO - Program Menadżerowie NGO - PROMENGO - Program Menadżerowie NGO

PROMENGO - Program Menadżerowie NGO

PROMENGO to program wdrażany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). Trenerzy CDS od 2013 roku i I edycji Programu Menadżerowie NGO odpowiedzialni są przygotowanie i realizację modułu szkoleniowego dotyczącego Planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbywa się w formule blended learning i w roku 2018 rozpocznie się jego V edycja.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl