Aktualności


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/POWER 2.0/ZK

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/POWER 2.0/ZK

2020-03-18

Rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego nr 4/POWER 2.0/ZK dot. usługi wynajmu sali szkoleniowej, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników szkoleń.

 

 Zamawiający, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania – uprzejmie informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nr 4/POWER 2.0/ZK dotyczącego „wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Hotel Campanile, ul. św. Tomasza 34, 31-023 Kraków

Oferta ta spełniała wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyskała największa ilość punktów wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego - zobacz wyniki 

 

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]