Aktualności


Tydzień ze „Społecznie Zorganizowanymi”

Tydzień ze „Społecznie Zorganizowanymi”

2018-12-19

W dniach 11-14 grudnia gościliśmy przedstawicieli "Community Organisers" z Wielkiej Brytanii.

Na początku tygodnia odwiedziliśmy Krosno i Przemyśl, aby porozmawiać o sytuacji na obszarach rewitalizacji w poszczególnych miastach. W dniach 13-14 grudnia przeprowadziliśmy warsztaty, gdzie wraz z reprezentantami urzędów miast, podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii poszukiwaliśmy wspólnych rozwiązań na czas testowania modelu.

Wizyta studyjna Partnera Zagranicznego składała się z dwóch części: (1) wizji lokalnych i spotkań na obszarze rewitalizacji miast oraz (2) dwudniowych warsztatów służących przeanalizowaniu poszczególnych elementów modelu.

W Krośnie rozpoczęliśmy od spotkania w Urzędzie Miasta z zastępcą Prezydenta – B. Baranem oraz Przewodniczącym Rady Miasta p. Z. Kubitem. Była to okazja do wzajemnej prezentacji oraz krótkiej refleksji nt. projektu. Po spacerze po rynku miasta (znajdującego się na obszarze rewitalizacji), dotarliśmy do  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Była to okazja do rozmowy z przedstawicielami rad/zarządów dzielnic, przedstawicielami NGO zainteresowanych współpracą. Głównym tematem dyskusji była współpraca miasta z mieszkańcami m.in. współpraca z NGO, inicjatywy lokalne, czy budżet obywatelski. W dzielnicy Polanka odwiedziliśmy Dzielnicowy Dom Ludowy – spotkaliśmy przedstawicieli Aktywnego Klubu Emeryta i Rencisty Dzielnicy Polanka oraz Stowarzyszenia Kogel – Mogel, którzy opowiedzieli o swoich inicjatywach. Następnie odbyliśmy krótką wizytę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, gdzie zobaczyliśmy przestrzenie dostępne dla mieszkańców gotowych podejmować wspólne działania.

Drugiego dnia dotarliśmy do Przemyśla, w którym – podobnie jak w Krośnie – rozpoczęliśmy od spotkania w Urzędzie Miasta z udziałem Prezydenta W. Bakuna oraz przedstawicieli kilku miejskich instytucji. Objęło ono prezentacje dotyczące projektów oddolnych, budżetu obywatelskiego, inicjatyw społecznych, a również omówienie sytuacji dotyczącej wolontariatu oraz organizacji pozarządowych w Przemyślu. Droga do budynku Centrum Integracji Społecznej prowadziła przez Stare Miasto, stanowiące część obszaru rewitalizacji. Dotarliśmy do Centrum, znajdującego się w siedzibie Caritas Archidiecezji Przemyskiej, gdzie usłyszeliśmy o działalności tej instytucji, obejmującej działania senioralne, świetlicę, wsparcie dla osób wykluczonych i wiele innych wartościowych dla miejscowej społeczności inicjatyw. Następnie mieliśmy okazję ponownie zawitać na miejscowym rynku – zaprosiły nas dwa podmioty ekonomii społecznej: „Pączkowo” oraz „Warsztatowo”. Gospodarze obiektów oraz kierownik Podkarpackiego OWES opowiedzieli o celach społecznych realizowanych przez te przedsiębiorstwa. Dzień zakończyliśmy spacerem po mieszkalnej części obszaru rewitalizacji (ok. ul. Dworskiej), wysłuchując przewodniczącą Zarządu Osiedla, opowiadającą o sytuacji społecznej tego miejsca.

Powróciliśmy do Krakowa, w pełnej gotowości, by porozmawiać o ramach dla szczegółowych założeń modelu Community Organising i jego wdrażania w polskich miastach w oparciu o wnioski i sugestie CO Ltd. z wizji lokalnych i spotkań w Krośnie i Przemyślu. Wspólną pracę rozpoczęliśmy od prezentacji Fundacja British Council dotyczącej metodologii Active Citizens, której elementy są powiązane z modelem Community Organising. Bogaty program warsztatów obejmował takie zagadnienia, jak omówienie profilu Organizatora Społecznego, plan rekrutacji i promocji modelu, zasady pracy Organizatora Społecznego czy też strategię finansowania i kooperacji z otoczeniem.

Dzięki wizjom lokalnym oraz warsztatom zebraliśmy cenny i obszerny materiał niezbędny do efektywnego wprowadzania w życie działań Organizatorów Społecznych na terenie obu miast. Obecnie zespół projektowy zajmuje się opracowaniem wniosków zgromadzonych przez te 4 dni, które następnie zostaną włączone do modelu gotowego do przetestowania.

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]