Aktualności


„Halo Aktywni 60 +” do dzieła!

„Halo Aktywni 60 +” do dzieła!

2018-12-20

Start projektu pn. Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!"

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3. Współpraca Ponadnarodowa i realizowany w partnerstwie z partnerem zagranicznym  Riga  City  Council  (Welfare Department) - RCC.

Zadania w projekcie obejmą obszary miast Bytomia, Rybnika i Wałbrzycha. Celem głównym projektu jest stworzenie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, rozwiązania uruchamiania nowatorskich form aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+ w oparciu o doświadczenie krajów regionu bałtyckiego. W ramach działań planowane jest utworzenia senioralnego call-center, obsługiwanego przez wolonatriuszy - seniorów, które będzie pełnić  różne funkcje, m.in. inforumjącą co/gdzie/jak dla seniora, aktywizującą, przeciwdziałającą osamotnieniu i badawczą.

Więcej informacji o projekcie już wkrótce!

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]