Aktualności


Rozpoczynamy działania doradcze dla miast uczestniczących w Partnerskiej Inicjatywie Miast

Rozpoczynamy działania doradcze dla miast uczestniczących w Partnerskiej Inicjatywie Miast

2018-05-21

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju będziemy doradzać i wspierać miasta będące uczestnikami projektu strategicznego Partnerska Inicjatywa Miast.

W ramach projektu będziemy prowadzić wizyty rozpoznawcze w miastach, przygotowywać miasta do procesu opracowania MID (Miejska Inicjatywa Działania), pomagać w planowaniu działań, wspierać organizacyjno – merytorycznie w tworzeniu Inicjatyw i Lokalnych Partnerstw. Ostatnim etapem projektu będzie pomoc w zebraniu rekomendacji i stworzeniu Planów Ulepszeń oraz Planu komunikacji. Całość prac zakończy się w kwietniu 2019 roku.

Partnerska Inicjatywa Miast to program promocji i wymiany wiedzy między miastami oraz podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie polityki miejskiej. PIM nawiązuje do jednego z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, w którym problematyka rozwoju miast zajmuje bardzo ważne miejsce.

Cieszymy się na kolejne wyzwania i nowe doświadczenia, jakie przed nami otwiera projekt. Jesteśmy zwarci i gotowi do działania!

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]