Aktualności


Garść nowości ze Szkoły Świadomego Planowania Przestrzennego

Garść nowości ze Szkoły Świadomego Planowania Przestrzennego

2018-05-07

Część gmin zakończyła już swój udział w projekcie, ale w innych wciąż trwają intensywne prace. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi postępami procesów konsultacyjnych w gminach uczestniczących w projekcie.

Część gmin zakończyła już swój udział w projekcie, ale w innych wciąż trwają intensywne prace. W Orzeszu trwa II etap konsultacji po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. 25 kwietnia odbył się warsztat word cafe, a do 29 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą ankiety on-line. Proces konsultacyjny trwa także w Szczucinie, gdzie 8 maja odbędą się dwa spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W maju planowane są spotkania w ramach II etapu konsultacji w Sosnowcu. Niedługo również Trzebinia rozpocznie II etap, gdzie 23 maja odbędą się dwa spotkania konsultacyjne.

Będzin i Gryfów Śląski z powodzeniem zrealizowały wszystkie zaplanowane techniki konsultacyjne. Obecnie gminy te są na etapie finalizowania sprawozdawczości. Dodatkowo, przeprowadzony został szereg wizyt doradczych i monitorujących w gminach projektowych, m.in. Sosnowcu i Ryglicach.

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]