Aktualności


Podsumowaliśmy PIM

Podsumowaliśmy PIM

2019-10-15

Na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opracowaliśmy raport oraz broszurę podsumowującą pilotaż projektu "Partnerska Inicjatywa Miast"

Wcześniej mieliśmy przyjemność pełnić rolę  animatorów  dla  przedstawicieli miast uczestniczących w pilotażu (warsztaty, spotkania Lokalnych Partnerstw).  Końcem września    zakończyliśmy badanie  dotyczące efektów tego projektu.   Przygotowane   przez CDS opracowanie pozwoliło wykazać główne korzyści partnerskiego działania na rzecz rozwiązywania miejskich problemów skupionych wokół 3 sieci tematycznych: mobilności, rewitalizacji oraz jakości powietrza.

Jednym z kluczowych wniosków jest niezbędność tworzenia dokumentów takich, jak Plany Ulepszeń - które powstawały na końcu prac w pilotażu, zestawiających dobre praktyki i zalecenia dla decydentów w kwestii kierunków działań w danej tematyce.   Możliwość współtworzenia takich  propozycji spotkała się z największym uznaniem uczestników. Nie bez znaczenia pozostają jednak elementy będące trzonem idei PIM: współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń, partycypacja. 34 ośrodki wzięły sobie do serca wagę tych rzeczy w kształtowaniu trafnej, adekwatnej do potrzeb i efektywnej polityki miejskiej. 

Raport zostanie zaprezentowany m.in. na najbliższym spotkaniu uczestników PIM w Kazimierzu Dolnym, a zebrane spostrzeżenia będą odgrywały szczególną rolę podczas  przygotowania kolejnych, już planowanych edycji  projektu.

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]