Aktualności


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/POWER 2.0/ZK

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/POWER 2.0/ZK

2019-08-16

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego nr 3/POWER 2.0/ZK w ramach projektu "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0".

Zamawiający, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania – uprzejmie informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nr 3/POWER 2.0/ZK dotyczącego „wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” za najkorzystniejszą uznano ofertę:VHE CRACOW sp. z o.o.  S.K.A., ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków. Oferta ta spełniała wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyskała największa ilość punktów wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Rozstrzygnięcie 

 

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]