Aktualności


Zostań Organizatorem Społecznym - ruszyła rekrutacja

Zostań Organizatorem Społecznym - ruszyła rekrutacja

2019-03-20

Od 18 marca mieszkańcy Krosna i Przemyśla mogą zgłaszać się do udziału w projekcie "Społecznie Zorganizowani"

->   www.cds.krakow.pl/organizatorzy_rekrutacja


Jeśli jesteś mieszkańcem Krosna lub Przemyśla, masz okazję dołączyć do pierwszej w mieście grupy osób przygotowanych do pracy w formule Organizowania Społeczności, wzorowanej na brytyjskim rozwiązaniu. W okresie od maja do grudnia 2019 roku możesz nie tylko dowiedzieć się jak rozpoznawać lokalne potrzeby, słuchać ludzi i motywować ich do wspólnego działania, ale także sprawdzić się w zupełnie nowej roli.

Z pewnością wielu z nas potrafi bez dłuższego namysłu wskazać lokalnych liderów czy animatorów, którzy działając w różnych organizacjach lub gremiach starają się wpływać na kierunki rozwoju małych społeczności. Ich rola jest jednak odmienna od roli Organizatorów Społecznych. Rolą Organizatorów nie jest bowiem zrealizowanie zadania, wdrożenie inicjatywy czy skonsultowanie planowanych działań. Celem i istotą pracy Organizatora Społecznego jest stopniowe pobudzenie lokalnej społeczności do działania w sferach i tematach które są dla niej szczególnie ważne.

Wiele osób nie utożsamia się ze swoim miejsce zamieszkania, niektórzy zamykają się szczelnie w swoich domach nie chcąc mieć nic wspólnego z mijanymi codziennie sąsiadami, inni z kolei są spragnieni kontaktu z drugim człowiekiem, ale czują się kompletnie zapomniani i pomijani przez współmieszkańców, sami boją się nawiązać kontakt.  Potrzebna jest iskra, która rozbudzi gotowość do działania. Potrzebni są Organizatorzy Społeczni, którzy wykonają pierwszy krok – zapukają do drzwi sąsiada.

Hasło klucz stanowi w tym przypadku zmiana. Zmiana, która skłania ludzi do deklaracji: zależy mi na tym, aby moje najbliższe otoczenie było miejscem w którym dobrze mi się mieszka, żyje, rozwija oraz chcę i mogę coś zrobić w tym kierunku. Organizator Społeczny ma za zadanie wesprzeć społeczność w osiągnięciu tej zmiany. Wychodzi więc do ludzi, dociera do ich domów, zbiera informacje o potrzebach i problemach, łączy wokół wspólnych spraw oraz pasji i wreszcie - pomaga w stworzeniu wspólnych pomysłów i realizacji inicjatyw. Wszystko zaczyna się od pukania do drzwi (ang. Door-knocking) – i choć z boku może przypominać to akwizycję, cel jest dokładnie odwrotny: otrzymanie od ludzi informacji o tym, czego chcą i czego potrzebują.

Praca ta, choć na początku ma charakter wolontariatu (docelowo może przyjąć formę zatrudnienia), wymaga dłuższego zaangażowania, by zobaczyć rzeczywiste rezultaty przemiany lokalnej społeczności. Pobudzanie aktywności wiąże się ze zmianą postaw – a o takie zmiany najtrudniej. Organizowanie Społeczności, które ma wieloletnią historię i z powodzeniem wdrażane jest w Wielkiej Brytanii i innych krajach, ma teraz szansę zaistnieć i zakorzenić się w polskich miastach. Jest to możliwe w ramach projektu „Społecznie Zorganizowani”, realizowanego przez krakowskie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., wraz z Fundacją British Council i brytyjskim partnerem Community Organisers Ltd.. Projekt „Społecznie Zorganizowani” ma na celu nie tylko przygotowanie osób, które poprzez swoje zaangażowanie i aktywność pobudzą lokalne inicjatywy odpowiadające potrzebom mieszkańców, ale także wyposaży je w niezbędne kompetencje do działania oraz zapewni stałe doradztwo w organizowaniu społeczności. Doświadczenia brytyjskie są obiecujące. W Wielkiej Brytanii do 2015 roku z organizowania społeczności przeszkolono już ok. 5 tysięcy osób, spośród których 500 na stałe przyjęło funkcję Organizatora Społecznego. W efekcie ich działań mieszkańcy mniejszych i większych miejscowości zorganizowali się, by wspólnie rozwiązać trapiące ich problemy i przeobrażać pomysły w realne działania na rzecz lokalnej społeczności. Od dbania o czystość otoczenia, przez lobbowanie za przywróceniem linii autobusowej, po organizację dużych integrujących koncertów. 

Bazujący na doświadczeniach brytyjskich proces organizowania społeczności chcemy  wdrożyć w dwóch polskich miastach – Krośnie i Przemyślu. Osoby zainteresowane pełnieniem roli Organizatora Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! W jego ramach oferujemy proces szkoleniowy i wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii, które pozwolą przygotować się do działania jako Organizator Społeczny w swoim najbliższym otoczeniu. Na kolejnych etapach zapewnimy każdemu uczestnikowi projektu wsparcie (organizacyjne, techniczne) oraz doradztwo towarzyszące na każdym etapie podejmowanych działań z zakresu organizowania społeczności.

Jeżeli czujesz, że mógłbyś wziąć udział w projekcie, pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie: www.cds.krakow.pl/organizatorzy_rekrutacja. Zapoznaj się z również z pozostałymi udostępnionymi załącznikami. Osoby, które spełnią przedstawione w regulaminie kryteria zostaną zaproszone na rozmowę. Spośród kandydatów po 6 osób zostanie Organizatorami Społecznymi w ramach pilotażu w Krośnie i Przemyślu. Po szkoleniu we współpracy z miejskimi instytucjami i organizacjami powstanie Indywidualny Plan Organizatora Społecznego, czyli dokument zawierający zasady pracy, jej wymiar, powiązanie z innymi organizacjami itd. Realizacja tego planu zacznie się w sierpniu 2019 – kiedy to Organizatorzy Społeczni wyjdą do swojej najbliższej społeczności, by porozmawiać z mieszkańcami, poznać ich sytuację, połączyć wokół wspólnych spraw i doprowadzić do lokalnych przedsięwzięć.

Do wspólnej pracy zapraszamy przedstawicieli społeczności, działaczy organizacji pozarządowych, aktywistów lokalnych i wszystkich, którym sprawy własnego otoczenia leżą na sercu. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Liderem Projektu:

Rekrutacja trwa od 18 marca do 15 kwietnia.

Projekt „Społecznie Zorganizowani – model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Realizatorem projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – lider projektu, Fundacja British Council – partner krajowy oraz Community Organisers Ltd. - partner zagraniczny.

 

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]