Instytut Job Coachingu

Instytut Job Coachingu

Jest to miejsce dla wszystkich zainteresowanych job coachingiem - wyjątkowo skuteczną metodą wprowadzania osób bezrobotnych na rynek pracy i utrzymania już pracujących. W ramach Instytutu zamierzamy propagować tę metodę pracy, uczyć jej, doradzać jak ją stosować.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych job coachingiem (w tym trenerów, doradców zawodowych itd.) do współpracy z nami.

 

Kontakt:

Leszek Michno - leszek.michno@cds.krakow.pl

Centrum Doradztwa Strategicznego s. c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska
ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków

tel: 12 623 77 40 fax: 623 77 85
e-mail: cds@cds.krakow.pl