Partnerzy zagraniczni

 

 

Realizatorem projektu jest

w partnerstwie zagranicznym:

  

 SURF

SURF jest organizacją zrzeszającą ponad 280 podmiotów na terenie Szkocji.

Jej główny cel stanowi praca na rzecz rewitalizacji społecznej, który realizują poprzez:

• Zapewnienie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi aktorami społecznymi (jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami centralnymi, organizacjami pozarządowymi itd.) zaangażowanymi w procesy rewitalizacji społecznej

• Promowanie i wsparcie debaty społecznej na temat polityk i praktyk związanych z rewitalizacją społeczną

• Działania lobbyingowe na rzecz rewitalizacji społecznej wśród szkockich partii politycznych

• Dostarczanie narzędzi i wiedzy dla kluczowych aktorów tworzących polityki publiczne.

 

Głównymi działaniami prowadzonymi przez SURF są: seminaria eksperckie, konferencje, międzynarodowe i lokalne działania informacyjne. Organizacja realizuje również kilka programów tematycznych: 2016 Manifesto, Alliance for Action, Bridging Culture, Resilience oraz Scottish Index of Multiple Assets and Aspirations (SIMAA).

2016 Manifesto był 18-miesięcznym cyklem konsultacji społecznych dotyczących walki z biedą oraz wsparcia procesów rewitalizacji miejsc. Efektem tych konsultacji stał się raport wraz z rekomendacjami, który był promowany podczas kampanii informacyjnej przeprowadzonej wśród szkockich partii politycznych.

 

Alliance for Action składał się z trzech części: badań społecznych, utworzenia sieci współpracy różnorodnych podmiotów na rzecz przeciwdziałania skutków recesji gospodarczej wśród grup marginalizowanych społecznie, wsparcie sieci współpracy w realizacji konkretnych działań.

 

Bridging Culture & Regeneration dotyczył przeciwdziałania skutkom kryzysu ekonomicznego na finansowe mechanizmy wspierające procesy rewitalizacji społecznej. Program ten rozpoczął się od seminarium eksperckiego, a następnie rozpoczęto kampanię informacyjną promującą płynące z tego wydarzenia wnioski i rekomendacje. Resilience było projektem badawczym, którego celem była analiza strategii społeczności lokalnych wobec degradacji przestrzeni publicznej. Porównano w nim działania prowadzone w dwóch miejscowościach. Pierwsza z nich otrzymała znaczne środki na rewitalizację społeczną, w drugiej ten proces nie nastąpił.

 

SIMAA to narzędzie do zbierania i publikowania informacji dotyczących działań społeczności lokalnych na rzecz rewitalizacji społecznej. Powstało ono w odpowiedzi na działania mediów lokalnych, które używając informacji dostarczanych przez narzędzie dotyczące stopnia degradacji społecznej w poszczególnych lokalizacjach Szkocji prowadziły do ich stygmatyzacji.

 

Komiža

Komiža to niewielkie, liczące ok. 1,5 tysiąca mieszkańców, miasto i port na chorwackiej wyspie Vis. Podobnie jak Šibenik, prowadzi ono szereg działań służąych rewitalizacji przestrzeni publicznej.

Jego udział w projekcie motywowany jest dobrymi praktykami z zakresu lokalnych działań na rzecz rewitalizacji. Należą do nich m.in. renowacja budynków, w których obecnie znajduje się miejski ośrodek kultury oraz ośrodek pomocy społecznej dla osób starszych. W tej lokalizacji znajduje się wciąż szereg opuszczonych obiektów, znajdujących się na terenie m.in. dawnych jednostek wojskowych, fabryk czy szkół. Prace nad rewitalizacją tych miejsc są utrudnione m.in. w związku z problemami z ustaleniem ich właścicieli. W celu ich zagospodarowania miasto, wraz z lokalnymi organizacjami społecznymi, powołało w 2015 roku. Platformę Współpracy, której celem jest opracowanie modelu wspólnego zarządzania przestrzenią.

 

Šibenik

Šibenik to miasto położone w środkowej Dalmacji nad Morzem Adriatyckim i liczące ok. 50 tysięcy mieszkańców. Działania jego władz są doskonałym, praktycznym przykładem na wykorzystania możliwości związanych z funduszami europejskimi.

Šibenik jest podawany za wzór efektywnego wykorzystywania środków unijnych na cele rewitalizacyjne. Władze miejskie zainwestowały fundusze z UE do renowacji zespołu trzech fortów składających się na miejską cytadelę. Łączna wartość inwestycji wynosiła ponad 8 mln EUR. Dodatkowo, w mieście realizowane są inne, finansowane ze środków unijnych, działania związane z przestrzenią publiczną i infrastrukturą mieszkaniową. Należy do nich m.in. przebudowa portu morskiego. Šibenik jest też partnerem w projekcie URBACT, zrzeszającym szereg europejskich miast i służącym wymianie doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju obszarów miejskich.

 

INTBAU ITALIA

INTBAU ITALIA jest częścią globalnej organizacji INTBAU, organizacji działającej pod patronatem Księcia Walii w celu promowania tradycyjnego budownictwa, architektury i urbanistyki. INTBAU wspiera tradycyjne budownictwo poprzez utrzymanie lokalnego charakteru i tworzenie lepszych miejsc do życia. INTBAU zrzesza członków organizacji w ponad 100 krajach.

INTBAU ITALIA, zarejestrowana we Włoszech organizacja charytatywna założona przez Giuseppe Amoruso (Politecnico di Milano - Departament Projektowania), jest jednym z głównych aktywnych oddziałów krajowych w międzynarodowej sieci INTBAU. Organizacja opracowała szereg projektów dotyczących dokumentacji edukacji, projektowania, sztuki i dziedzictwa. INTBAU ITALIA promowała programy edukacyjne, charrette i programy akademickie w Londynie, Paryżu, New Delhi, Jaipur, Kiszyniowie, Barcelonie, Famagusta, Matera, Morciano di Romagna, Cisternino, Como, Bolonii, Palermo i Pollica we współpracy z Prince's Foundation for Building Społeczność (Londyn), Politecnico di Milano, Universita di Bologna, Politechniką Krakowską, University of Waterloo (Kanada), Radą Urbanistyki Europejskiej oraz angażując wiele społeczności i gmin.

Promuje innowacje społeczne, rozwój i transferu kultury projektowania oraz dokumentację narodowego dziedzictwa kulturowego. INTBAU ITALIA z inicjatywy partnerów, specjalistów i społeczności lokalnych, organizuje programy akademickie, szkolenia, wizyty studyjne w zakresie badania, planowania i dokumentowania miejsc związanych z rewitalizacją przestrzeni miejskich.

Osobą zarządzającą wyjazdami ze strony INTBAU Italia jest Giuseppe Amoruso. Ukończył on inżynierię lądową i inżynierską. Doktorat z architektury uzyskał w 2001 r. na uniwersytecie w Ankonie. Jest założycielem i przewodniczącym INTBAU Italia. Dr Amoruso jest obecnie profesorem w Politecnico di Milano School of Design, zajmując się badaniami i nauczaniem rysunku urbanistycznego i architektonicznego, dokumentacją obszarów konserwatorskich do rewitalizacji. Jest redaktorem naczelnym Advlares in Media, Entertainment and Art (AMEA) Book Series (IGI Global Publisher).
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]