Rekrutacja

 

Zakończono    II turę rekrutacji uczestników, która miała miejsce w terminie 08.04.-05.06.2019 r.

 

Rekrutacja dotyczyła   wizyt   studyjnych odbywające się na jesieni 2019 r.

Uwaga: w II turze naboru mogli zgłaszać się kandydaci z gmin, które otrzymały dotację w konkursie Human Smart Cities.

Rekrutacja do projektu będzie realizowana w II naborach. Harmonogram każdego naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej projektu i potrwa minimum 21 dni. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby osób, przewidziano dodatkową turę rekrutacji. Liczba miejsc w projekcie
w poszczególnych turach wynosi 125, przy czym w I turze w projekcie przewidziane są max. 2 miejsca dla przedstawicieli jednej gminy, a w ramach II tury max. 6 miejsc dla przedstawicieli jednej gminy. W przypadku pozostania niewykorzystanych miejsc w I turze naboru, istnieje możliwość zwiększenia puli dostępnych miejsc w II naborze.

Kandydat, ubiegając się o przystąpienie do udziału w projekcie, wypełnia formularz rekrutacyjny (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z załącznikami (załączniki od 2 do 4 do regulaminu), a następnie wysyła drogą elektroniczną skan podpisanego formularza wraz załącznikami.

Skan wniosku należy przesłać na adres mailowy: smart@cds.krakow.pl, a oryginał drogą pocztową do biura rekrutacji pod adres: 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3, niezwłocznie po wysłaniu skanu wniosku drogą elektroniczną.

Formularz rekrutacji wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram dostępne będą na stronie internetowej projektu: www.cds.krakow.pl/see.

Rekrutacja uczestników do projektu realizowana jest przez Lidera Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch 30-103 Kraków,
ul. Włóczków 22/3.

Materiały do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik nr 1. Wzór formularza rekrutacyjnego
 3. Załącznik nr 2. Wzór zgody na wyjazd zagraniczny  dla osób spoza Urzędu Miasta
  Załącznik nr 2. Wzór zgody na wyjazd zagraniczny dla osób z Urzędu Miasta
 4. Załącznik nr 3a. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla przedstawicieli JST
 5. Załącznik nr 3b. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla przedstawicieli NGO
 6. Załącznik nr 4. Zaświadczenie potwierdzające udział Instytucji Wysyłającej we współtworzeniuprowadzeniu działań projektowych w ramach konkursu dotacji
 7. Załącznik nr 5.Wzór raportu z mobilności
 8. Załącznik nr 6. Karta oceny formalnej i merytorycznej
 9. Załącznik nr 7. Obowiązek informacyjny RODO
 10. Załącznik nr 8. Honorowane certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego

 

 

 I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

Rekrutacja  uzupełniająca  15 - 31 października 2018 r.

I uzupełniająca tura naboru uczestników do projektu:   15.10.2018 – 31.10.2018 r.

W ramach I uzupełniającej tury naboru rekrutujemy uczestników na wyjazdy zagraniczne odbywające się  w terminie styczeń-marzec 2019 r

 

Rekrutacja 5-29 września 2018 r. (zakończona)

I tura naboru uczestników do projektu:   05.09.2018 – 25.09.2018 r.

W ramach I tury naboru rekrutujemy uczestników na wyjazdy zagraniczne odbywające się  w terminie styczeń-marzec 2019 r.

 

Informacji na temat projektu i rekrutacji udziela:
Katarzyna Gembal
e-mail: smart@cds.krakow.pl
tel. (12) 623 77 40 wew. 30 lub +48 668 327 497

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]