Aktualności

 

11 września 2017 r.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów - za nami spotkanie konsultacyjne.

11 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Janów odbyło się spotkanie konsultacyjne ws. Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektu uchwały ws. Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. Rewitalizacji.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe postępy i dalszy plan pracy nad dokumentem, przedstawiono projekty w ramach GPR- u oraz zebrano pomysły na dodatkowe realizacje.

Od 18.09.2017 do 30.08.2017 można składać swoje uwagi w formie pisemnej w budynku urzędu.

7 września 2016 r.

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje nowy projekt: Strategia Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

Na zlecenie Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita CDS rozpoczął opracowanie dokumentu strategii.

6 września odbył się I warsztat strategiczny, podczas którego określono założenia i wnioski istotne do budowania strategi. W ramach tej części warsztatu, obok określenia bieżących uwarunkowań realizacji procesu planowania strategicznego, przeprowadzono analizę trzech wymiarów, stanowiących punkt wyjściowy dla dalszych prac nad strategią (ocena wewnętrzna, identyfikacja benchmarków, analiza otoczenia organizacji).

Kolejnym etapem prac nad Strategią była refleksja nad misją organizacji. Kluczowe stały się pytania: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? Celem tej części spotkania było wypracowanie podstawowych wyznaczników strategii organizacji: misji oraz analizy SWOT/TOWS pozwalającej na wybór optymalnych opcji rozwoju.

28 sierpnia 2017 r.

Konsultacje do „Sporządzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice”.

W dniach 22-24 sierpnia 2017 roku moderatorzy z CDS przeprowadzili wraz z firmą P.A.NOVA cykl spotkań konsultacyjnych, które dotyczyły uchwały ustalającej zasady i warunki zamieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Spotkania te odbyły się kolejno w Kleczy Dolnej, Jaroszowicach i Wadowicach.

W trakcie konsultacji mieszkańcy dowiedzieli się, czym jest ustawa krajobrazowa. Moderatorzy poznali preferencje mieszkańców do kwestii kształtowania przestrzeni, rozwiązań jakie im się podobają oraz sytuacji w jakich nie dopuszczają obecności reklam. Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany raport.

22 sierpnia 2017 r.

Bytom Odnowa - Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji.

10 sierpnia 2017 roku moderatorzy z CDS pracowali w Bytomiu.

Spotknanie rozpoczęło się o godzinie 16.00 spacerem studyjnym po lokalizacji nr 4 (kwartały 42 i 43) w Śródmieściu Bytomia.

Nastęnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na ulicy Chrobrego został przeprowadzony warsztat diagnostyczny.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.

Warsztat diagnostyczny:

archiwum »