Aktualności

 

Informacja o rozstrzygnięciu zaptrania ofertowego

W związku z zapytaniem ofertowym w przedmiotowym postępowaniu "Usługa wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników warsztatów organizowanych w Warszawie w ramach projektu „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, za najkorzystniejszą ofertę uznano:

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Sp. z o.o, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa

 

Informacjao o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego:

Rozstrzygnięcie zapytania - Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu zaptrania ofertowego

W związku z zapytaniem ofertowym w przedmiotowym postępowaniu "Usługa wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników warsztatów organizowanych w Krakowie w ramach projektu „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, za najkorzystniejszą ofertę uznano:

Wilga s.c. Małgorzata Wcisło, Zbigniew Wcisło, ul. Przedwiośnie 16, 30-502 Kraków

 

Informacjao o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego:

Rozstrzygnięcie zapytania - Kraków

15 stycznia 2017 r.

Przed nami spotkanie warsztatowe w Bytomiu.

Kontynuujemy działania dotyczące odnowy podwórek. Dnia 23 stycznia 2018 roku (wtorek) w godzinach 17:00 – 19:00 odbędzie się spotkanie warsztatowe dla mieszkańców Śródmieścia (ulice: Piłsudskiego, Piekarska, Smolenia, Żołnierza Polskiego).

Na spotkaniu, wraz z architektem, będziemy projektować zmiany na wybranych podwórkach, a także zajmiemy się opracowywaniem wniosku na inicjatywę lokalną w celu pozyskania środków finansowych. Jeżeli chcesz zaangażować się w te działania - przyjdź

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Zespół Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Realizacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu

 

12 stycznia 2018 r.

CDS realizuje kolejny projekt rewitalizacyjny.

Na zlecenie Urzędu Gminy Grybów ropoczynamy opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 - 2023" zgodnego z wymogami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pażdziernika 2015 r.. Realizacja będzie obejmowała wizję lokalną, badania terenowe, konsultacje społeczne oraz opracowanie ostatecznej wersji dokumentu. Prace nad GPR-em potrwają do kwietnia 2018 roku.

archiwum »