Aktualności

 

24 maja 2017 r.

Nasze kolejne Programy Rewitalizacji w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w maju na listę pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji, prowadzą przez Urząd Marszałkowski zostały wpisane następujące dokumenty:

-Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023

-Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zakliczyn na lata 2015-2020

-Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022

-Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023.

Autorom dokumentów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rewitalizowaniu małopolski.

17 maja 2017 r.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Andrychów na lata 2016-2023 pozytywnie oceniony!

Chcieliśmy poinformować, iż po dokonaniu oceny merytorycznej, nasz GPR uzyskał pozytywną opinię i zostanie wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, jako jednostkę zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w prace nad GPR-em i życzymy sobie dalszych sukcesów.

15 maja 2017 r.

Badania w działaniu, jako jedna z form konsultacji społecznych, wykorzystywanych przez uczestników Szkoły Świadomego Planowania Przestrzennego.

W ramach prowadzonych prac konsultacyjnych coraz częściej realizuje się zadania związane z angażowaniem w proces planowania strategicznego różnych grup i środowisk mieszkańców. Interesujące efekty przynosi włączenie w ten proces ludzi młodych - gimnazjalistów i licealistów.

Badania w działaniu łączą działania diagnostyczne z edukacyjno-informacyjnymi poprzez poszerzenie wiedzy i kompetencji młodzieży szkolnej w zakresie konstruowania, przeprowadzania i opracowywania wniosków badania ankietowego. Uczniowie wcielają się w rolę młodego badacza, a ponadto zyskują większą świadomość swojego wpływu na otoczenie oraz odpowiedzialność za miejsce swojego zamieszkania.

W ramach projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego na badania w działaniu zdecydowały się następujące gminy: Sosnowiec, Błażowa, Zagórz, Ustrzyki Dolne, Twardogóra, Ryglice i Proszowice.

Tak pracowali uczniowie w Będzinie:

 

A tak wyglądał warsztat z młodzieżą w Chełmku:

 

11 maja 2017 r.

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - trwa dodatkowa rekrutacja!

Zapraszamy gminy miejskie, miejsko - wiejskie, jak również GMINY WIEJSKIE z województw: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i lubelskie do aplikowania.

Udział w projekcie oferuje pogłębienie wiedzy z zakresu technik konsultacyjnych oraz zapewnia profesjonalne wsparcie ekspertów w dziedzinie planowania przestrzennego i partycypacji społecznej podczas przygotowywania dokumentu planistycznego.

Szczegóły na temat naboru znajdują się na stronie internetowej projektu - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego.

archiwum »