Aktualności

 

11 kwietnia 2017 r.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szerzyny na lata 2016 - 2020 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu.

11 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się Sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020." Na Sesji obecni byli nasi przedstawiciele.

6 kwietnia 2017 r.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016-2022 - jesteśmy po spotkaniu konsultacyjnym.

5 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego omówione zostały wprowadzone w dokumencie zmiany oraz kluczowe problemy na Obszarze Rewitalizacji. Spotkanie to służyło również zebraniu sugestii zmian i uzupełnień w dokumencie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

1 kwietnia 2017 r.

Świętujemy swoje siedemnaste urodziny!

Dokładnie siedemnaście lat temu, 1 kwietnia 2000 roku do życia zostało powołane Centrum Doradztwa Strategicznego!

Z tej okazji życzymy sobie dalszych sukcesów, a naszym współpracownikom kolejnych lat owocnej współpracy.

 

30 marca 2017 r.

Na zdrowie! - nasze dwa dokumenty dotyczące polityki zdrowotnej oficjalnie uchwalone.

30 marca 2017 r. zostały przyjęte dwa programy zdrowotne opracowane przez zespół Centrum Doradztwa Strategicznego: Uchwałą Rady Miasta Bełchatów Program Ochrony Zdrowia dla miasta Bełchatów 2017-2022 oraz Uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Strategia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020.

Mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego oraz miasta Bełchatów życzymy dużo zdrowia!

archiwum »