CDS Czym jest

Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa głównie dla instytucji publicznych.

Misją CDS jest budowanie współpracy i partnerstwa<br />
między sektorem publicznym, biznesem a organizacjami pozarządowymi.

Firma posiada status instytucji szkoleniowej, jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego i agencja doradztwa personalnego.
Zobacz certyfikaty: agencja doradztwa personalnego, agencja poradnictwa zawodowego

Logo oraz nazwa firmy stanowią zastrzeżone znaki towarowe na mocy świadectwa ochronnego wystawionego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. zobacz świadectwo ochronne

Siedziba główna firmy mieści się w Krakowie. Kontakt »

Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) jest firmą założoną i zarządzaną przez Dagmarę Bieńkowską i Cezarego Ulasińskiego. Oboje mają doświadczenia wyniesione z pracy w instytucjach naukowych (Uniwersytet Jagielloński), instytucjach szkoleniowo - konsultingowych (Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - MISTiA), instytucjach badawczych (VRG-Strategy), w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych (ASHOKA). Oboje posiadają także międzynarodowe certyfikaty w dziedzinie konsultingu i szkoleń nadane przez Thames Valley University w Londynie, przez Mundi Consulting w Szwajcarii oraz DEVCO w Irlandii. Od czerwca 2005 r. współwłaścicielem CDS jest również Justyna Szymańska,  manager  zarządzania w administracji publicznej  i specjalista w zakresie zamówień publicznych. Od 2000 roku pełniła funkcję koordynatora projektów realizowanych przez CDS oraz eksperta w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju, analiz społeczno-gospodarczych, ewaluacji i badań społecznych oraz przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych (studia wykonalności, wnioski). Bardzo istotnie wpłynęła na rozwój firmy, jak również na budowę jej obecnego wizerunku.

CDS zatrudnia na stałe lub do realizacji konkretnych projektów kilkudziesięciu wybitnych fachowców (konsultantów, ekspertów, trenerów, wykładowców). CDS korzysta również z usług doradców brytyjskich (Redshaw Associates, Stevens & Associates - rekomendowanych przez The British Council) oraz amerykańskich (firmy Berman Group rekomendowanej przez USAID).

Dzięki mobilności własnych konsultantów i rozległej sieci kontaktów partnerskich Centrum Doradztwa Strategicznego świadczy usługi konsultingowe, szkoleniowe i badawcze na terenie całego kraju.