Kierunek Śląsk

 

„Kierunek Śląsk – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa śląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających” (nr WND-POKL 08.01.02-24-011/09 ).

Projekt wpisuje się w Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
 

Okres realizacji projektu: październik 2010 r. – marzec 2012 r.

Kontakt:
Centrum Doradztwa Strategicznego s. c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska
31 -153 Kraków, ul. Szlak 65 biuro 1004
tel./fax 12 623 77 40, 623 77 85
www.cds.krakow.pl, e-mail: cds@cds.krakow.pl

Terenowe biuro projektu:

ul. Warszawska 10 biuro 45, 40-006 Katowice

e-mail: ks@cds.krakow.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

  1. Kierownik projektu: Marta Gruszka
  2. Koordynator regionalny: Natalia Nowak - Trojnar
  3. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  4. Eksperci: m.in. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
  5. Asystenci projektu: Małgorzata Majka, Weronika Chodacz