Matryca Kurcmana

Matryca Kurcmana

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje projekt pn. „Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy" (nr DWF_2_1.1_131), który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1.
Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2006 r. - luty 2008 r.

Strona wwwhttp://www.matrycakurcmana.pl

Stanisław Kurcman - wspomnienie

Publikacja pt. "Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy" podsumowująca realizację projektu

Zespół Projektowy:

  1. Koordynator Projektu: Cezary Ulasiński
  2. Eksperci: Dagmara Bieńkowska, Szymon Czarnik, Marcin Kocór, Tomasz Masłyk, Justyna Szymańska, Piotr Wolski, Wiesław Zaleszczuk.
  3. Główny Asystent Projektu: Tomasz Kwiatkowski
  4. Asystenci Projektu: Magda Kowacz, Kamil Muniak
  5. Administrator Projektu: Ada Kopeć
  6. Koordynatorzy powiatowi: Monika Majcherczyk- powiat chrzanowski, Jolanta Gieszczyk - powiat olkuski, Łukasz Kowalik - powiat oświęcimski, Monika Więckowska - powiat jędrzejowski, Ilona Gwoździk - powiat opatowski, Monika Toporowska- powiat staszowski, Tomasz Walus - powiat leski, Joanna Oleniacz - Pietryka - powiat sanocki, Aneta Kucaba - powiat bieszczadzki

Projekt realizowany jest we współpracy z dziewięcioma Powiatowymi Urzędami Pracy:

  • województwo małopolskie: Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
  • województwo świętokrzyskie: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
  • województwo podkarpackie: Powiatowy Urząd Pracy w Lesku, Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych.