Podkarpacki Portal Pracy

Podkarpacki Portal Pracy

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje projekt pn. „Podkarpacki Portal Pracy”
(nr WND-POKL.06.01.01-18-136/08), który współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wpisuje się w Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: sierpień 2008 r. – luty 2010 r.

Terenowe biuro projektu: ul. Grunwaldzka 42/1, 35-068 Rzeszów, tel.: (17) 779 84 88

Strona wwwhttp://www.praca-podkarpackie.pl/

 

Zespół projektowy

  1. Kierownik projektu: Magdalena Widuch
  2. Koordynator regionalny projektu: Kornelia Szpunar
  3. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  4. Eksperci: Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
  5. Asystenci projektu: Izabela Babula, Hanna Strzałkowska
  6. Asystenci projektu w terenie: Anna Banaś, Marcin Flis, Agata Michońska, Joanna Oleniacz - Pietryka, Natalia Pyzikiewicz