Pozostałe bieżące projekty

 

Strategia dla Fundacji Iskierka

Na zlecenie Fundacji Iskierka realizujemy opracowanie Strategii. Prace będą obejmowały szereg warsztatów strategicznych oraz przygotowanie dokumentu. Fundacja Iskierka jest organizacją pozarządową działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

BYTOM ODNOWA - Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji (lipiec 2017 - listopad 2018)

Na zlecenie Urzędu Miasta w Bytomiu realizujemy projekt "Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji", dotyczący fragmentu Śródmieścia Bytomia. Działania te stanowią element projektu pilotażowego "Bytom Odnowa - innowacyjne mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".

Strategia mieszkaniowa Gminy Świecie (marzec - czerwiec 2018 r.)

Na zlecenie Urzedu Gminy Świecie opracowujemy "Strategię mieszkaniową Gminy Świecie". Będzie ona obejmowała diagnozę bieżacej sytuacji mieszkaniowej, określenie obszarów interwencji polityki mieszkaniowej i wyznaczenie celów strategicznych oraz zadań i działań koniecznych do realizacji strategii.

Konsultacje dotyczące funkcjonalności domu wsparcia dla powstańców warszawskich oraz przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9 w Warszawie

Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzimy proces konsultacyjny dotyczący funkcjonalności domu wsparcia dla powstańców warszawskich oraz przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej.

Proces ten będzie obejmował m.in. warsztaty z przedstawicielami środowiska senioralnego, wywiady indywidualne pogłębione oraz badania ankietowe.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 - 2023 (styczeń - kwiecień 2018 r.)

Na zlecenie Urzędu Gminy Grybów CDS opracuje Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 - 2023 zgodny z wymogami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pażdziernika 2015 r. Realizacja projektu będzie obejmowała wizję lokalną, badania terenowe, konsultacje społeczne oraz opracowanie ostatecznej wersji dokumentu.

Biznesplan dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (styczeń 2018 r.)

Na zlecenie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu CDS przygotowuje biznesplan dla projektu pn. "Modernizacja Parku Edukacji Globalnej Wioski Świata położonego w Krakowie przy ul. Tynieckiej i Praskiej".