Pozostałe bieżące projekty

 

Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji (lipiec 2017 - listopad 2018)

Na zlecenie Urzedu Miasta w Bytomiu realizujemy projekt "Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacj", dotyczący fragmentu Śródmieścia Bytomia. Działania te stanowią element projektu pilotażowego "Bytom Odnowa - innowacyjne mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".

Analiza finansowa i analiza ekonomiczna dla projektów na zlecenie Urzędu Gminy w Zabierzowie (czerwiec 2017)

Analiza finansowa i analiza ekonomiczna projektów:

1. Budowa Centrum Kultury w Rudawie oraz rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy-wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie.

2. Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Kleszczowe.

3. Rozbudowa szkoły podstawowej w Zabierzowie.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów (czerwiec - wrzesień 2017)

Dla Urzędu Gminy w Janowie, powiat częstochowski, prowadzimy prace nag Gminnym Programem Rewitalizacji. Realizacja będzie obejmować diagnozę, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji oraz opracowanie końcowego Dokumentu.

Konsultacje społeczne dotyczące „Powiatowego Programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” (czerwiec 2017)

Dla Biurza Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie zespół CDS prowadzi konsultacje społeczne dotyczące „Powiatowego Programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Usługa konsultingowa polegająca na pomocy i doradztwie w zakresie przyjmowania oraz akceptacji narzędzi i produktów związanych z wypracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajsk (marzec - listopad 2016)

Usługa obejmuje konsultacje i ocenę produktów GPR, tj. diagnozę obszaru rewitalizacji oraz Gminny Program Rewitalizacji. Wynikiem współpracy będzie opracowanie projektu Diagnozy obszaru rewitalizacji oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji celem przeanalizowania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rewitalizacji.