Pozostałe bieżące projekty

 

Konsultacja i ocena zadań - kurs zarządzanie projektami PROMENGO

Na zlecenie Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich CDS realizuje usługę konsultacyjną zadań wykonanych przez uczestników kursu na temat zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych.

Strategia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Na zlecenie Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita CDS realizuje opracowanie dokumentu strategii, który zawierał będzie misję, cele i kierunki rozwoju Stowarzyszenia.

Konsultacje dot. uchwały ustalającej zasady i warunki zamieszczania obiektów małej architektury (sierpień - pździernik 2010)

Konsultacje do „Sporządzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice”.

Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji (lipiec 2017 - listopad 2018)

Na zlecenie Urzedu Miasta w Bytomiu realizujemy projekt "Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacj", dotyczący fragmentu Śródmieścia Bytomia. Działania te stanowią element projektu pilotażowego "Bytom Odnowa - innowacyjne mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów (czerwiec - wrzesień 2017)

Dla Urzędu Gminy w Janowie, powiat częstochowski, prowadzimy prace nag Gminnym Programem Rewitalizacji. Realizacja będzie obejmować diagnozę, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji oraz opracowanie końcowego Dokumentu.