Pozostałe bieżące projekty

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakliczyn na lata 2015-2022 (grudzień 2016 - luty 2017)

Na zlecenie Urzędu Gminy Zakliczyn opracowujemy aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2022. Prace obejmują przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych oraz opracowanie aktualizacji dokumentu.

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szerzyny na lata 2017 - 2023 (grudzień 2016 - marzec 2017)

W grudniu 2016 roku rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny. Prace będą obejmowały opracownaie diagnozy i wyznaczenie obszarów do rewitalizacji, przeprowadzenie wartsztatów i konsultacji społecznych, a także opracowanie Dokumentu.

 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrychów na lata 2016-2023 (listopad 2016 - luty 2017)

Na zlecenie Urzędu Miasta Andrychów realizujemy opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W trakcie projektu przeprowadzimy badania z mieszkańcami gminy, wywiady z osobami z ważnych instytucji publicznych oraz warsztaty i konsultacje społeczne.

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 - 2023 (wrzesień 2016 - luty 2017)

W wrześniu rozpoczęliśmy współpracę z Gminą Skala, dla której opracowujemy Gminny Program Rewitalizacji. W trakcie projektu przeprowadzimy badania z mieszkańcami gminy, wywiady z osobami z ważnych instytucji publicznych oraz warsztaty i konsultacje społeczne.

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieprz 2016 - 2023 (sierpień 2016 - luty 2017)

Na zlecenie Urzędu Gminy Wieprz opracowujemy Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieprz. Prace będą obejmowały między innymi opracowanie diagnozy, wyznaczenie terenów do rewitalizacji a także przeprowadzenie serii warsztatów strategiczych i konsultacji.

 

Opracowanie eksperckie dla Miasta i Gminy Niepołomice (styczeń - maj 2016)

Na zlecenie Urzędy Miasta i Gminy Niepołomince opracowujemy analizę finansową, analizę ekonomiczną, analizę ryzyka, analizy wariantowe oraz analizy specyficzne dla projektu pn. „Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie NSI z siecią dróg międzynarodowych”.

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wieliczka (kwiecień 2016 - luty 2017)

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka prowadzimy proces opracowania, w trybie ustawy o rewitalizacji z dn. 9.10.2015 r., Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Usługa konsultingowa polegająca na pomocy i doradztwie w zakresie przyjmowania oraz akceptacji narzędzi i produktów związanych z wypracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajsk (marzec - listopad 2016)

Usługa obejmuje konsultacje i ocenę produktów GPR, tj. diagnozę obszaru rewitalizacji oraz Gminny Program Rewitalizacji. Wynikiem współpracy będzie opracowanie projektu Diagnozy obszaru rewitalizacji oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji celem przeanalizowania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rewitalizacji.

 

Gminny Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Niepołomice (kwiecień 2016 - luty 2027)

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice w 2016 roku przeprowadzimy Gminny Program Rewitalizacji dla miasta i gminy. Prace obejmą opracowanie diagnozy i wyznaczenia obszarów do rewitalizacji na mapach 1:5000, a także przeprowadzenie serii warsztatów strategicznych i konsultacji społecznych.