Pozostałe bieżące projekty

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 - 2023 (styczeń - kwiecień 2018 r.)

Na zlecenie Urzędu Gminy Grybów CDS opracuje Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 - 2023 zgodny z wymogami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pażdziernika 2015 r. Realizacja projektu będzie obejmowała wizję lokalną, badania terenowe, konsultacje społeczne oraz opracowanie ostatecznej wersji dokumentu.

Wniosek aplikacyjny dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (styczeń 2018 r.)

Dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu CDS przygotowuje wniosek aplikacyjny dla projektu pn. "Modernizacja Parku Edukacji Globalnej Wioski Świata położonego w Krakowie przy ul. Tynieckiej i Praskiej".

Opis ewaluacji przeprowadzonego procesu partycypacyjnego w planowaniu przestrzennym (styczeń 2018)

Na zlecenie Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie CDS sporządza opis ewaluacji przeprowadzonego procesu partycypacyjnego w planowaniu przestrzennym. Opis ten zostanie wykorzystany w podręczniku dotyczącym partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

Konsultacje dotyczące powstania Centrum Lokalnego - dawny bazar Rogatka w dzielnicy Praga Południe (listopad 2017 - styczeń 2018)

Projekt obejmuje przeprowadzenie procesu konsultacyjnego oraz opracowaniu wytycznych dotyczących utworzenia centrum lokalnego w podobszarze kryzysowym w dzielnicy Praga-Południe, na osiedlu Kamionek, tj.: centrum lokalne (CL) – dawny bazar Rogatka w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020

Konsultacja i ocena zadań - kurs zarządzanie projektami PROMENGO

Na zlecenie Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich CDS realizuje usługę konsultacyjną zadań wykonanych przez uczestników kursu na temat zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych.

Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji (lipiec 2017 - listopad 2018)

Na zlecenie Urzedu Miasta w Bytomiu realizujemy projekt "Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacj", dotyczący fragmentu Śródmieścia Bytomia. Działania te stanowią element projektu pilotażowego "Bytom Odnowa - innowacyjne mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów (czerwiec - grudzień 2017)

Dla Urzędu Gminy w Janowie (powiat częstochowski)  prowadzimy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Realizacja będzie obejmować diagnozę, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji oraz opracowanie końcowej wersji dokumentu.