Harmonogram wsparcia


Harmonogram udzielanego wsparcia

 

Seminarium przygotowujące do odbycia wizyty studyjnej

Celem seminarium jest:

 

Seminarium odbędzie się w dwóch 20-osobowych grupach.

1) 8 czewca 2021, godz. 10:00-16:00 w Quality Silesian Hotel, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

2) 15 czerwca 2021, godz. 10:00-16:00 w Quality Silesian Hotel, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

 

 Wizyty studyjne:

I tura: 27 czerwca 2021 - 2 lipca 2021

II tura: 11 lipca  2021 - 16 lipca 2021

III tura: 19 września 2021 - 24 września 2021

 

Katalog dobrych praktyk instytucji przyjmujących: Katalog

 

 

Program I Wizyty:

Przylot do Madrytu w dniu 27 czerwca 2021.

 

Dzień 1. 28.06.2021

10:00-10:20 – Powitanie uczestników projektu i rozpoczęcie wizyty studyjnej.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

10:20-11:30 – Szkoły Drugiej Szansy – omówienie projektu i modelu jego funkcjonowania.

11:30-12:00 – przerwa kawowa

12:00-13:30 – FabLab – omówienie projektu oraz ram pracy z wykorzystaniem narzędzi technologicznych.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Néctar, 49. St.

13:30-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-17:00 – warsztaty kreatywne z wykorzystaniem wycinarki laserowej i winylowej przy udziale młodzieży korzystającej z projektu.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Néctar, 49. St.

 

Dzień 2. 29.06.2021

9:30-9:45 – rozpoczęcie II dnia wizyty.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

9:45-12:00 – prezentacje projektów realizowanych w Centrum Valderrobres połączone z dyskusją i sesją pytań m.in. Centrum Partycypacji Młodzieży, Program ProInfancia, Włączanie młodzieży, wolontariat młodzieżowy.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

12:00-12:30 – przerwa kawowa

12:30-14:30 – przedstawienie pozostałych projektów realizowanych w dzielnicy San Blas ukierunkowanych na wsparcie dzieci i młodzieży oraz aktywizację zawodową.

Miejsce: Centro de Servicios Sociales Torre Arias

14:30-15:30 – przerwa obiadowa

15:30-17:00 – Grupowe warsztaty kreatywne – wykorzystanie nowoczesnych technologii w społeczno-zawodowej aktywizacji młodzieży.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Néctar, 49. St.

 

Dzień 3. 30.06.2021

9:30-9:45 – rozpoczęcie III dnia wizyty.

9:45-13:30 – wizyta w Miejskim Centrum dla imigrantów (Oficina): prezentacja zakresu prowadzonych działań, zaangażowania użytkowników, współpraca podmiotów prywatnych i publicznych (w trakcie przerwa kawowa).

Miejsce: Migrant Information Office (North) Bravo  Murillo 133 (street)  Juan Pantoja  2

13:30-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-16:30 – prezentacja E-Rueca Wirtualnego Centrum oraz pozostałych projektów technologicznych.

Miejsce: Migrant Information Office (North) Bravo  Murillo 133 (street) Juan Pantoja 2

 

Dzień 4. 01.07.2021

9:30-9:45 – rozpoczęcie IV dnia wizyty.

9:45-13:30 – wizyta w Zintegrowanym Centrum Usera i poznanie realizowanych tam projektów m.in. dot. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych osób.

Miejsce: Centro Integrado La Rueca. Calle San Antonio de Padua, 15.

13:30-14:30 – przerwa obiadowa.

14:30-16:30 – prezentacje uczestników projektu- grupa 1.

Miejsce: Centro Integrado La Rueca. Calle San Antonio de Padua, 15.

 

Dzień 5. 02.07.2021

9:30-9:45 – rozpoczęcie V dnia wizyty.

9:45-11:00 – wizyta w Centrum Partycypacji i Integracji Imigrantów (CEPI)

Miejsce: CEPI Arganzuela Arquitectura street, 15. Local

11:00-11:30 – przerwa kawowa

11:30-13:00 – prezentacje uczestników projektu – grupa 2. Podsumowanie całej wizyty studyjnej.

Miejsce: CEPI Arganzuela Arquitectura street, 15. Local

Wylot do Krakowa w godzinach popołudniowych.

 

 

Program II Wizyty:

 

Przylot do Madrytu w dniu 11 lipca 2021.

 

Dzień 1. 12.07.2021

9:00-9:30 – Powitanie uczestników projektu i rozpoczęcie wizyty studyjnej.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

9:30-10:30 – system opieki społecznej w Madrycie – prezentacja przedstawiciela miejskiej instytucji zajmującej się pomocą społeczną.

10:30-11:00 – przerwa kawowa

11:00-12:00 – omówienie projektów realizowanych w dzielnicy San Blas m.in. Służba ds. aktywizacji społeczno-wspólnotowej (Inclusion).

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

12:00-13:30 - Szkoły Drugiej Szansy – omówienie projektu i modelu jego funkcjonowania.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

13:30-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-16:00 – FabLab – omówienie projektu oraz ram pracy z wykorzystaniem narzędzi technologicznych.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Néctar, 49. St.

 

Dzień 2. 13.07.2021

9:00-11:00 – prezentacje projektów realizowanych w Centrum Valderrobres połączone z dyskusją
i sesją pytań m.in. Włączanie młodzieży, wolontariat młodzieżowy, Trabaja-T.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

11:00-11:30 – przerwa kawowa

11:30-14:00 – przedstawienie pozostałych projektów realizowanych w dzielnicy San Blas ukierunkowanych na wsparcie dzieci i młodzieży oraz aktywizację zawodową m.in. Centrum Partycypacji Młodzieży

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

14:00-15:00 – przerwa obiadowa

15:00-16:30 – Grupowe warsztaty kreatywne – wykorzystanie nowoczesnych technologii w społeczno-zawodowej aktywizacji młodzieży.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Néctar, 49. St.

 

Dzień 3. 14.07.2021

9:00-13:30 – wizyta w Miejskim Centrum dla imigrantów (Oficina): prezentacja zakresu prowadzonych działań, zaangażowania użytkowników, współpraca podmiotów prywatnych i publicznych (w trakcie przerwa kawowa).

Miejsce: Migrant Information Office (SOUTH- West) Vía Carpetana (Street), number 99

13:30-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-16:00 – prezentacja E-Rueca Wirtualnego Centrum oraz pozostałych projektów technologicznych.

Miejsce: Migrant Information Office (SOUTH- West) Vía Carpetana (Street), number 99

 

Dzień 4. 15.07.2021

8:30-12:30 – wizyta w Zintegrowanym Centrum Usera i poznanie realizowanych tam projektów m.in. dot. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych osób (w trakcie przerwa kawowa ok. 11:00).

Miejsce: Centro Integrado La Rueca. Calle San Antonio de Padua, 15.

12:30-12:45 – przerwa kawowa.

12:45-14:30 – prezentacje uczestników projektu- grupa 1.

Miejsce: Centro Integrado La Rueca. Calle San Antonio de Padua, 15.

 

Dzień 5. 16.07.2021

9:30-11:00 – wizyta w Centrum Partycypacji i Integracji Imigrantów (CEPI)

Miejsce: CEPI Arganzuela Arquitectura street, 15.

11:00-11:30 – przerwa kawowa

11:30-13:00 – prezentacje uczestników projektu – grupa 2. Podsumowanie całej wizyty studyjnej.

Miejsce: CEPI Arganzuela Arquitectura street, 15.

 

Wylot do Krakowa w godzinach popołudniowych.

 

Program III Wizyty:

Przylot do Madrytu w dniu 19 września 2021.

 

Dzień 1. 20.09.2021

9:00-9:30 – Powitanie uczestników projektu i rozpoczęcie wizyty studyjnej.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

9:30-10:30 – system opieki społecznej w Madrycie – prezentacja przedstawiciela miejskiej instytucji zajmującej się pomocą społeczną.

10:30-11:00 – przerwa kawowa

11:00-12:00 – omówienie projektów realizowanych w dzielnicy San Blas m.in. Służba ds. aktywizacji społeczno-wspólnotowej (Inclusion).

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

12:00-13:30 - Szkoły Drugiej Szansy – omówienie projektu i modelu jego funkcjonowania.

Miejsce: COMMUNITY CENTER LA RUECA. E2O. VALDERROBRES St, 2

13:30-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-16:00 – FabLab – omówienie projektu oraz ram pracy z wykorzystaniem narzędzi technologicznych.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Néctar, 49. St.

 

Dzień 2. 21.09.2021

9:00-11:00 – prezentacje projektów realizowanych w Centrum Valderrobres połączone z dyskusją
i sesją pytań m.in. Włączanie młodzieży, wolontariat młodzieżowy, Trabaja-T.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Nectar, 49. St.

11:00-11:30 – przerwa kawowa

11:30-14:00 – przedstawienie pozostałych projektów realizowanych w dzielnicy Canillejas ukierunkowanych na wsparcie dzieci i młodzieży oraz aktywizację zawodową m.in. Centrum Partycypacji Młodzieży

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Nectar, 49. St.

14:00-15:00 – przerwa obiadowa

15:00-16:30 – Grupowe warsztaty kreatywne – wykorzystanie nowoczesnych technologii w społeczno-zawodowej aktywizacji młodzieży.

Miejsce: Tecnolab La Rueca, Néctar, 49. St.

 

Dzień 3. 22.09.2021

8:30-12:30 – wizyta w Zintegrowanym Centrum Usera i poznanie realizowanych tam projektów m.in. dot. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych osób (w trakcie przerwa kawowa ok. 11:00).

Miejsce: Centro Integrado La Rueca. Calle San Antonio de Padua, 15.

12:30-12:45 – przerwa kawowa.

12:45-14:30 – prezentacje uczestników projektu- grupa 1.

Miejsce: Centro Integrado La Rueca. Calle San Antonio de Padua, 15.

 

Dzień 4. 23.09.2021

9:00-13:30 – wizyta w Miejskim Centrum dla imigrantów (Oficina): prezentacja zakresu prowadzonych działań, zaangażowania użytkowników, współpraca podmiotów prywatnych i publicznych (w trakcie przerwa kawowa ok. 11:00).

Miejsce: Migrant Information Office (North) Bravo Murillo 133 (street) Juan Pantoja 2, street (wejście)

13:30-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-16:00 – prezentacja E-Rueca Wirtualnego Centrum oraz pozostałych projektów technologicznych.

Miejsce: Migrant Information Office (North) Bravo Murillo 133 (street) Juan Pantoja 2, street (wejście)

 

Dzień 5. 24.09.2021

9:30-11:00 – omówienie projektu UDC (Unidades de Colaboración distrital) tzw. Rejonowych Jednostek Działania skierowanych na poprawę jakości życia w poszczególnych dzielnicach Madrytu.

Miejsce: Migrant Information Office (North) Bravo Murillo 133 (street) Juan Pantoja 2, street (wejście)

11:00-11:30 – przerwa kawowa

11:30-13:00 – prezentacje uczestników projektu – grupa 2. Podsumowanie całej wizyty studyjnej.

Miejsce: Migrant Information Office (North) Bravo Murillo 133 (street) Juan Pantoja 2, street (wejście)

 

Wylot do Krakowa w godzinach popołudniowych
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]