Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment


naglowek_kolor_NGE.png

 

Informacje o projekcie

 

Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2021

Projekt zakłada realizację 3 wizyt studyjnych w Madrycie, podczas których przedstawiciele śląskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych będą mogli zdobyć nowe doświadczenia zawodowe w zakresie podejścia do pracy z dziećmi, młodzieżą/osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami. Główną Instytucją Przyjmującą będzie Stowarzyszenie La Rueca (partner projektu).

 

Cele projektu:

 

 

Projekt skierowany jest do przedstawicieli działających na terenie województwa śląskiego instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 

REALIZATORZY PROJEKTU

 

       

m595_CDS_nowe logo_POZIOM_RGB_1500.jpg                       Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa, głównie dla instytucji publicznych. Na rynku polskim funkcjonuje od 2000 roku, choć część z zespołu, już wcześniej, w ramach innych organizacji, działała w obszarze doradztwa i szkoleń.

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje działania przede wszystkim w poniższych obszarach:

W ostatnich latach Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. we współpracy z Fundacją British Council
i partnerami ponadnarodowymi z Finlandii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji realizowało projekty mobilnościowe: Uwolnij swój potencjał, uruchom przestrzeń, Unlock your potential, activate space oraz Smart Europe Experience.

 

 

m595_LOGO RUECA 2015.png

 

 

  La Rueca Asociación Social y Cultural

 

Stowarzyszenie La Rueca z siedzibą w Madrycie posiada 30-letnią tradycją (od 1990 r.). Misją organizacji jest wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie młodych, poprzez działania aktywizujące i wzmacnianie lokalnych społeczności (service-learning, agenci społeczności), wykorzystanie nowoczesnych technologii (e-włączenie), edukację
i zatrudnienie (szkoły drugiej szansy) oraz tworzenie sieci kontaktów. Priorytetem jest wsparcie
w osiągnięciu przez te osoby samodzielności i niezależności. Główne wartości, które przyświecają La Rueca to: Zaangażowanie, Jakość, Kreatywność.

Kluczowe strategie interwencji przekrojowej to kompleksowa opieka nad uczestnikami i ich kontekstem rodzinnym, szkolne grupy sukcesów, tworzenie szans na zatrudnienie, zwłaszcza dla młodych osób zagrożonych wykluczeniem (szkoły drugiej szansy) oraz sieci kontaktów, działania w zakresie partycypacji społecznej (agenci społeczności) oraz włączenie technologii jako narzędzia przekrojowej interwencji społecznej. Przykładowe działania realizowane przez La Rueca to m.in.:

- Youth Initiative programme - przestrzeń przedsiębiorczości społecznej, w której młodzi ludzie realizują projekty społeczne w oparciu o swoje pomysły, zainteresowania i zmartwienia;

- warsztaty zatrudnienia Workbox, w których za pośrednictwem różnych modułów młodzi ludzie otrzymują narzędzia pomocne w znalezieniu pracy i rozwijają umiejętności osobiste i zawodowe;

- Experiencia Vocacional en la Empresa (EVE), prowadzony przez Sieć Młodzieży i Zatrudnienia (Region Madrytu), który pomaga młodym ludziom zagrożonym społecznie w określeniu ich przyszłych ścieżek kariery dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze światem zawodowym.

Rocznie z działań korzysta średnio ok. 900 dzieci, młodzieży i osób młodych zagrożonych wykluczeniem (stan na 2019r.). Dodatkowo Stowarzyszenie angażuje się także w działania na rzecz środowisk imigranckich poprzez wspieranie ich integracji z lokalną społecznością.

Strona internetowa Partnera: https://larueca.info/

 

 

 

Wartość projektu: 334     290,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 324  261,30 zł

 

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]