Rekrutacja

 

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ W EUROPIE PANDEMIĄ COVID-19, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA REALIZACJĘ, JAK I ZAPLANOWANIE DALSZYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE W DNIU 22.05.2020 R. JAKO LIDER PROJEKTU PODJĘLIŚMY DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU PROJEKTUSMART EUROPE EXPERIENCE”.

 

 

Kandydat, ubiegając się o przystąpienie do udziału w projekcie, wypełnia formularz rekrutacyjny (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z załącznikami (załączniki od 2 do 4 do regulaminu), a następnie wysyła drogą elektroniczną skan podpisanego formularza wraz załącznikami.

Skan wniosku należy przesłać na adres mailowy: smart@cds.krakow.pl, a oryginał drogą pocztową do biura rekrutacji pod adres: 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3, niezwłocznie po wysłaniu skanu wniosku drogą elektroniczną.

Formularz rekrutacji wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram dostępne będą na stronie internetowej projektu: www.cds.krakow.pl/see.

Rekrutacja uczestników do projektu realizowana jest przez Lidera Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch 30-103 Kraków,
ul. Włóczków 22/3.

Materiały do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Załącznik nr 1. Wzór formularza rekrutacyjnego
  3. Załącznik nr 2. Wzór zgody na wyjazd zagraniczny 
  4. Załącznik nr 3a. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla przedstawicieli JST
  5. Załącznik nr 3b. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla przedstawicieli NGO
  6. Załącznik nr 4. Zaświadczenie potwierdzające udział Instytucji Wysyłającej we współtworzeniuprowadzeniu działań projektowych w ramach konkursu dotacji
  7. Załącznik nr 5.Wzór raportu z mobilności
  8. Załącznik nr 6. Karta oceny formalnej i merytorycznej
  9. Załącznik nr 7. Obowiązek informacyjny RODO

 

 I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

I tura naboru uczestników do projektu:   05.09.2018 – 25.09.2018 r.

W ramach I tury naboru rekrutujemy uczestników na wyjazdy zagraniczne odbywające się  w terminie styczeń-marzec 2019 r.

 

I uzupełniająca tura naboru uczestników do projektu:   15.10.2018 – 31.10.2018 r.

W ramach I uzupełniającej tury naboru rekrutujemy uczestników na wyjazdy zagraniczne odbywające się  w terminie styczeń-marzec 2019 r

 

II TURA REKRUTACJI  08.04.-05.06.2019 r. (ZAKOŃCZONA)

 Rekrutacja dotyczyła   wizyt   studyjnych odbywające się na jesieni 2019 r.

Uwaga: w II turze naboru mogli zgłaszać się kandydaci z gmin, które otrzymały dotację w konkursie Human Smart Cities.

 

 III TURA REKRUTACJI 03.02.- 16.03.2020 r.

Rekrutacja zakończona bez wyboru uczestników z uwagi na decyzję o zamknięciu projektu

Informacji na temat projektu i rekrutacji udziela:
Katarzyna Gembal
e-mail: smart@cds.krakow.pl
tel. (12) 623 77 40 wew. 30 lub +48 668 327 497

 

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]