Aktualne realizacje


 

 

NEW GENERATION EMPOWERMENT. Włącz nowe pokolenie - NEW GENERATION EMPOWERMENT Włącz nowe pokolenie

NEW GENERATION EMPOWERMENT. Włącz nowe pokolenie

Projekt zakłada realizację 3 wizyt studyjnych w Madrycie, podczas których przedstawiciele śląskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych będą mogli zdobyć nowe doświadczenia zawodowe w zakresie podejścia do pracy z dziećmi, młodzieżą/osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami. Główną Instytucją Przyjmującą będzie Stowarzyszenie La Rueca (partner projektu). Strona projektu: http://www.cds.krakow.pl/mobilnosc

Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych zwykorzystaniem doświadczeń programu  - Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych zwykorzystaniem doświadczeń programu

Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych zwykorzystaniem doświadczeń programu

Cel główny projektu to stworzenie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, rozwiązania uruchamiania nowatorskich form aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+ w oparciu o doświadczenia krajów regionu bałtyckiego. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Łotwa), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie informacji pomiędzy liderem projektu, przedstawicielami miast objętych projektem (Bytom, Rybnik, Wałbrzych) oraz partnerem zagranicznym (Riga City Council (Welfare Department) - RCC).

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0 - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi.

 Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising -

Społecznie Zorganizowani - model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising

Celem głównym projektu jest opracowanie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania lokalnej aktywności i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji opartego o ideę i brytyjskie doświadczenia z zakresu Community Organising. Cel zostanie osiągnięty do grudnia 2020 roku. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Wielka Brytania), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między liderem, partnerem krajowym i partnerem zagranicznym projektu.

Strategia rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030 - Strategia rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030

Strategia rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Polkowice - Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Polkowice

Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Polkowice

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2021-2031 - Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2021-2031

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2021-2031

Strategia Rozwoju Gminy Kęty - Strategia Rozwoju Gminy Kęty

Strategia Rozwoju Gminy Kęty

W październiku startujemy z pracami nad kolejną lokalną Strategią Rozwoju, tym razem dla gminy Kęty (powiat oświęcimski). Do końca roku zaplanowaliśmy opracowanie diagnozy gminy, w tym przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców oraz badań w działaniu z młodzieżą szkół podstawowych z terenu gminy Kęty. Sporządzona diagnoza pozwoli nam na ocenę stanu wyjściowego gminy oraz poznanie potrzeb i oczekiwań na najbliższe 10 lat. Dalsze prace nad strategią, których zakończenie planujemy na I kwartał przyszłego roku, obejmują m.in. warsztaty strategiczne oraz partnerskie wypracowanie wizji rozwoju gminy i planowanych działań służących jej osiągnięciu.

Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r. - Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.

Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.

Strategia Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030 - Strategia Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna - Strategia Rozwoju Gminy Pleśna

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna

Od sierpnia 2020 r. rozpoczynamy prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Pleśna. Perspektywa dokumentu sięga 2031 roku. Działania rozpoczniemy od przygotowania diagnozy, w której sprawdzimy jak przebiegał rozwój Gminy w ostatnich latach, rozpoznamy również atuty i bariery, które będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzącej dekadzie. Prace nad strategią, których zakończenie zakładamy na 03.2021 r., obejmą również m.in. badania społeczne oraz warsztaty strategiczne.

Aktualizacja GPR dla gminy Niepołomice - Aktualizacja GPR dla gminy Niepołomice

Aktualizacja GPR dla gminy Niepołomice

Zespół CDS pracuju nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Niepołomice. Na zlecenie Urzędu Gminy weryfikujemy realizację celów, zadań oraz wskaźników zawartych w dokumencie opracowanym w 2016 roku. Kolejnym etapem będzie poddanie zaktualizowanego dokumentu konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Całość prac zakończy się w listopadzie 2020 r.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]