O nas

 

Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS)  jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa dla instytucji publicznych oraz sektora pozarządowego.

 

Czym się zajmujemy?

Obszary działalności Centrum Doradztwa Strategicznego to:

Strategie i programy rozwojowe – pomagamy instytucjom publicznym, samorządom i organizacjom pozarządowym zaplanować i efektywnie zarządzać strategicznym rozwojem. Z naszych usług skorzystali m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Miasto Bełchatów, Miasto i Gmina Niepołomice, Muzeum Narodowe w Krakowie, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Dowiedz się więcej

Konsultacje społeczne i działania partycypacyjne – projektujemy, doradzamy i realizujemy działania partycypacyjne m.in. dla inwestycji lub przedsięwzięć, procesów rewitalizacji oraz procesów planowania przestrzennego i strategicznego. Pracowaliśmy m.in. dla: Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Dowiedz się więcej

Badania społeczne i ewaluacje – realizujemy kompleksowe procesy badawcze i ewaluacyjne dotyczące zagadnień społecznych (np. rynek pracy, edukacja), a także sięgamy po różnorodne techniki badawcze w prowadzonych projektach konsultingowych. Z naszych usług badawczych skorzystali m.in.: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Muzeum Narodowe w Warszawie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dowiedz się więcej

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – wspieramy samorządy, instytucje publiczne i przedsiębiorców w procesach aplikowania o środki zewnętrzne. Pozyskaliśmy dla swoich klientów już 154 mln zł. Dowiedz się więcej

Szkolenia – projektujemy i prowadzimy szkolenia ukierunkowane na wyposażenie uczestników w kompetencje z zakresu planowania strategicznego i partycypacji społecznej. Pracujemy w oparciu o standardy Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Wśród naszych klientów są m.in.: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Biuro Rozwoju Miasta Gdańsk, Stowarzyszenie Ashoka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, IMC Polska sp. z o.o. Dowiedz się więcej

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego i zarządzania projektami - wspieramy instytucje publiczne, samorządy i organizacje pozarządowe w skutecznej realizacji zamierzeń strategicznych oraz wdrażaniu konkretnych działań projektowych (również w oparciu o metodykę PRINCE2®). Z naszych usług skorzystali m.in.: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Dowiedz się więcej

 

 

Historia CDS

Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) jest firmą założoną w 2000 r. przez Dagmarę Bieńkowską i Cezarego Ulasińskiego. Oboje mają doświadczenia wyniesione z pracy w instytucjach naukowych (Uniwersytet Jagielloński), instytucjach szkoleniowo - konsultingowych (Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - MISTiA), instytucjach badawczych (VRG-Strategy), w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych (ASHOKA). Oboje posiadają także międzynarodowe certyfikaty w dziedzinie konsultingu i szkoleń nadane przez Thames Valley University w Londynie, Mundi Consulting w Szwajcarii oraz DEVCO w Irlandii.

Od czerwca 2005 r. współwłaścicielem CDS jest również      Justyna Szymańska,  manager  zarządzania w administracji publicznej  i specjalista w zakresie zamówień publicznych. Od 2000 roku pełniła funkcję koordynatora projektów realizowanych przez CDS oraz eksperta w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju, analiz społeczno-gospodarczych, ewaluacji i badań społecznych oraz przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych (studia wykonalności, wnioski). Bardzo istotnie wpłynęła na rozwój firmy, jak również na budowę jej obecnego wizerunku.

W czerwcu 2017 r. do grona współwłaścicieli firmy dołączyła Magdalena Widuch, certyfikowany project manager, moderator i trener z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z sektorem publicznym i samorządowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK od 2005 r. przeprowadziła szereg szkoleń, sesji strategicznych i spotkań konsultacyjnych w ramach procesów tworzenia strategii dla samorządów i organizacji pozarządowych.

 

CDS zatrudnia na stałe lub do realizacji konkretnych projektów kilkudziesięciu wybitnych fachowców (konsultantów, ekspertów, trenerów, wykładowców).  Dzięki mobilności własnych konsultantów i rozległej sieci kontaktów partnerskich Centrum Doradztwa Strategicznego świadczy usługi konsultingowe, szkoleniowe i badawcze na terenie całego kraju, realizuje również międzynarodowe projekty partnerskie.Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]