KONSULTACJE SPOŁECZNE I DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE

 

 

Choć konsultacje społeczne coraz mocniej zadomawiają się w polskich samorządach, z ich prowadzeniem nadal wiąże się sporo obaw, a ich efektywna realizacja – biorąc pod uwagę wzrastającą świadomość społeczną - staje się coraz większym wyzwaniem.

Z naszych doświadczeń wynika, że kluczowymi czynnikami sukcesu dla skutecznych konsultacji społecznych są wiedza i umiejętności osób  odpowiedzialnych za nie oraz przemyślane zaplanowanie ich przebiegu. CDS oferuje kompleksowe prowadzenie procesu konsultacji i pomoc na wszystkich jego etapach. Naszą ofertę każdorazowo elastycznie dostosowujemy do konkretnych potrzeb i zastanej sytuacji.

 

 

Proponujemy usługi obejmujące:

 

Zespół Centrum Doradztwa Strategicznego dysponuje unikalnym zestawem kompetencji do prowadzenia konsultacji społecznych. Łączy umiejętności moderacyjne i facylitacyjne oraz doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych z doświadczeniem w prowadzeniu trudnych i wymagających procesów konsultacyjnych. Zespół CDS to przede wszystkim praktycy prowadzący procesy konsultacji społecznych przy lokalizacji trudnych inwestycji (przykładowe: spopielania zwłok, spalarnia odpadów komunalnych, i in.), tworzeniu Gminnych Programów Rewitalizacji czy planowaniu przestrzennym (opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego czy Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego).

 

Do procesów konsultacyjnych podchodzimy w sposób kreatywny, starając się, by były one nie tylko efektywne, ale i atrakcyjne dla ich uczestników. Nie boimy się sięgać po różne formy pracy, w tym wydarzenia plenerowe, warsztaty prowadzone z wykorzystaniem  makiety, kawiarenki obywatelskie, spacery badawcze i inne. Dzięki bogatemu doświadczeniu wiemy jak zaplanować i przeprowadzić z powodzeniem konsultacje społeczne dla różnorodnych, także  trudnych, inwestycji i przedsięwzięć.

   

kons1.jpg kons2.jpg kons3.jpg m_kons4.JPG 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]