BADANIA I EWALUACJE

 

 

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje szerokie spektrum badań społecznych, zarówno ilościowych (ankiety papierowe, telefoniczne, on-line), jak i jakościowych (Focus Group Interviews, indywidualne wywiady pogłębione) w zakresie m.in.:

Ponadto CDS oferuje specjalistyczne badania obejmujące m.in.: kształcenie pod kątem potrzeb rynku pracy, ofertę czasu wolnego / rozwój osobisty, plany edukacyjne czy plany migracyjne mieszkańców.

 

W zakres naszych usług wchodzi również ewaluacja, której celem jest zintegrowana ocena zmiany wywołanej przez określone działanie, projekt lub program. W prowadzonych projektach ewaluacyjnych łączymy analizę danych zastanych (m.in. analizy wskaźnikowe) z metodami badań społecznych.

 

Zespół CDS specjalizuje się w badaniach metodą FGI - Focus Group Interview (zogniskowany wywiad grupowy). Oprócz standardowych technik stosowanych w Focus Group Interview nasi badacze wzbogacają je narzędziami wykorzystywanymi w treningach (np. techniki kreatywne, technika grup nominalnych, testy i skale).

 

W prowadzonych przez nas procesach planowania strategicznego i konsultacji społecznych z dużym powodzeniem wykorzystujemy także metodę badań w działaniu. Szerzej o metodzie i sposobach jej wykorzystania przeczytać można na stronie naszego projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego (zobacz więcej).

 

W swoich pracach opieramy się na doświadczonych socjologach - praktykach,  dysponujemy również stałym zespołem przeszkolonych ankieterów których wykorzystujemy do badań sondażowych lub pogłębionych wywiadów indywidualnych na terenie całej Polski.

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]