ADMINISTRACJA    

Program Stronger Together (Silniejsi Razem)


STRONA GÓRA.png

 

Wystartował DRUGI NABÓR na miniprojekty społeczne w ramach programu „Stronger Together”!

 

Program Stronger Together (Silniejsi razem)  wspiera działania młodych osób, które mają ambicje i chęć działania na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale znajdują się na początku swojej aktywistycznej drogi.

Głównym celem konkursu jest wybór i realizacja miniprojektów o charakterze społecznym, które mają na celu promocję i motywowanie osób młodych do aktywnego życia społecznego oraz inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej poprzez wzmacnianie aktywności lokalnych aktywistów i aktywistek oraz ich społeczności.

Program minigrantów dedykowany jest dla uczestniczek i uczestników szkoleń w ramach Programu Stronger Together. W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane projekty nastawione na:

 

Jeśli masz pomysł na zrealizowanie inicjatywy czy  projektu w swoich lokalnych społecznościach nie wahaj się. Do 8 grudnia 2023 r. czekamy na Twoją inicjatywę!

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie i zdobyć minigrant,  pobież , wypełnij i prześlij na adres rekrutacja@cds.krakow.pl   wniosek konkursowy, który znajdziesz klikając w LINK .


Znajdziesz tam również regulamin konkursu oraz  wskazówki do przygotowania wniosku.

 

Powodzenia!

 

 

........

 

 

 

 

Koncepcja rozwoju programu w Polsce

Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) we współpracy z British Council w Polsce uczestniczy w programie Stronger Together (Silniejsi Razem), który swym zasięgiem obejmuje szereg krajów europejskich. Jego celem jest tworzenie sprzyjającego środowiska, które łączy przedstawicieli sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i instytucji z młodymi ludźmi i innymi niedostatecznie reprezentowanymi grupami w celu budowania zaufania i wspólnej pracy nad kwestiami, które mają wpływ na ich codzienne życie.

Polska edycja programu skierowana jest do młodych ludzi i współpracujących z nimi organizacji, zwłaszcza z mniejszych miast i terenów wiejskich, którzy mają ambicje i chęć działania na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale znajdują się jeszcze na początku swojej aktywistycznej drogi. Wiemy, że aktywność obywatelska wymaga nie tylko zapału, ale też i szeregu umiejętności i dlatego chcemy zaproponować młodym aktywistom i aktywistkom szkolenia i warsztaty podnoszące ich wiedzę na temat spójności społecznej, budowania wzajemnego zaufania, umiejętności dialogu i współpracy ponad różnicami. Wierzymy że umiejętności takie są nie tylko szczególnie potrzebne w chwili obecnej, gdy do Polski przybyły miliony uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, ale mają zastosowanie w codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnych, a także w życiu prywatnym i zawodowym, stanowiąc cenną inwestycję w przyszłość młodego pokolenia, który żyć będzie w świecie pełnym wyzwań.

 

Główne założenia programu

Bazując na zasobach i kompetencjach młodych ludzi, chcemy pomóc im w dalszym rozwoju i pokazać jak stosować podejście włączające w praktyce. Podczas szkoleń planujemy przedstawić model budowania włączających społeczności 4W składający się z czterech filarów: Widoczności, Włączania, Wzmacniania i Współpracy oraz koncepcję organizowania społecznościowego (zwiększenie wpływu grup pomijanych, defaworyzowanych oraz sposób na budowanie zaangażowanej społeczności lokalnej).

Główne cele programu to:

 W połączeniu z partnerami z Wielkiej Brytanii i we współpracy z nimi będziemy wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, rozwijaniu umiejętności prezentacji swoich argumentów i budowaniu włączających społeczności.

Realizacja programu Stronger Together w Polsce rozłożona jest na 3 lata (2022-2025). W ramach realizacji programu, British Council w partnerstwie z CDS i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi z i na rzecz młodych osób (z całej Polski, szczególnie w mniejszych miejscowościach), oferuje wdrożenie praktycznych szkoleń nakierowanych na osiągnięcie wymienionych celów Programu w następującym wymiarze:

 

 Dlaczego inicjatywy promujące pozytywne przywództwo młodych osób mają znaczenie

Młodzi ludzie często mają bardzo emocjonalny stosunek do problemów, z którymi wszyscy się borykamy, ale też równie często nie mają możliwości wpływania na ich możliwość rozwiązania. Jak pokazują badania Next Generation przeprowadzone przez British Council, chociaż młodzi ludzie mają nadzieję na przyszłość, są również niespokojni. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku młodych ludzi, którzy są marginalizowani ze względu na bariery strukturalne, ze względu na płeć, status rodzinny, pochodzenie etniczne, seksualność, klasę, rasę, niepełnosprawność lub wyznanie.

Do tych grup docelowych często nie docierają tradycyjne podejścia edukacyjne lub kulturowe. Niezaspokojenie ich potrzeb oznacza marnowanie niewykorzystanego potencjału ludzkiego. Pogłębia frustrację i wzmacnia istniejącą nieufność w społeczeństwie. To, jak przejawia się taka nieufność, często zależy od kontekstu. Jednak we wszystkich kontekstach ma to negatywny wpływ na osobistą odporność, zdrowie, optymizm młodych ludzi oraz ich zdolność do wnoszenia wkładu w postęp społeczny i gospodarkę. W swojej najbardziej negatywnej postaci może prowadzić do podejmowania przez młodych ludzi niebezpiecznych wyborów, doświadczania problemów ze zdrowiem psychicznym, a ostatecznie do negatywnych skutków zarówno dla nich, jak i dla społeczeństwa.

Młodzi ludzie często nie mają środków ani powiązań i sieci, aby wprowadzić potrzebne im zmiany. Mogą również nie mieć umiejętności przywódczych, współpracy lub planowania, które umożliwiłyby taką zmianę. Młodzi ludzie, zwłaszcza kobiety i dziewczęta oraz osoby ze środowisk defaworyzowanych, często rozmawiają tylko z osobami tej samej płci lub z własnymi grupami rówieśniczymi. Brakuje im możliwości zrozumienia lub zaangażowania się w różne praktyki kulturowe lub punkty widzenia, co może zmienić ich sposób myślenia o sprawach lub ludziach, którzy się od nich różnią.

Mamy nadzieję, że proponowane w ramach Programu Stronger Together warsztaty pomogą wzbogacić ofertę dla młodych osób z całej Polski i przyczynią się do wzmocnienia i pogłębienia podejścia włączającego w lokalnych społecznościach.

 

Jeżeli jesteś młodą osobą działającą społecznie  lub dopiero chcesz zacząć działać na rzecz swojej społeczności, otoczenia, sąsiedztwa, spraw dla ciebie ważnych

TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE!

 

Głównym celem programu   Stronger Together  jest wspieranie młodych osób    - do 35 roku zycia - które mają ambicje i chęć działania na rzecz swoich społeczności lokalnych (liderek i liderów, aktywistek i aktywistów, influencerek, influencerów), współpracujących z nimi organizacji, by przyczyniali się do budowania zaufania, spójności i stabilności w ich społeczeństwach oraz reprezentowali swoje społeczności na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

 CO OFERUJEMY?

Zdobycie kompetencji i podniesienie wiedzy na temat spójności społecznej, budowania wzajemnego zaufania, umiejętności dialogu i współpracy ponad różnicami w społeczności lokalnej.

A KONKRETNIE…

Udział w szkoleniach (jednodniowym w formie stacjonarnej oraz dwóch szkoleniach czterogodzinnych w formule on-line).

CO ZYSKASZ?

Wzmocnisz i pogłębisz podejście włączające w lokalnych społecznościach w ramach swojej działalności aktywistycznej.

  

TEMATYKA SZKOLEŃ:

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY -

 

MIEJSCA SZKOLEŃ STACJONARNYCH: Kraków, Katowice, Rybnik, Myślenice, Kęty, Krosno, Żywiec

 

 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz pod   linkiem   

Nie zwlekaj – liczba miejsc ograniczona.

 

 

Działanie realizowane jest przez Centrum Doradztwa Strategicznego w partnerstwie z British Council

 https://www.britishcouncil.pl/projekty/edukacja/silniejsi-razem

 

 

 

 

 


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl