Nasz zespół


Justyna Szymańska

zarządzanie strategiczne, konsultacje społeczne, pozyskiwanie funduszy

Manager w administracji publicznej " Uniwersytet Jagielloński. Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnych rynków pracy ze szczególnym naciskiem położonym na zagadnienia migracji oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb lokalnych gospodarek. Konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego oraz tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych. Współautorka kilkudziesięciu planów rozwoju strategicznego oraz Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, specjalizująca się m.in. w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej przy ubieganiu się o fundusze zewnętrzne (opracowanie wniosków grantowych, studiów wykonalności i biznesplanów). Dzięki jej pracy, tylko w latach 2008 - 2009, CDS pozyskał dla polskich samorządów ponad 52 miliony złotych na inwestycje infrastrukturalne.

Cały zespół


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]