Rekrutacja


Nabór: 10.02.- 10.03.2021 r. – ZAMKNIĘTY

Wyniki rekrutacji:

Lista zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

 

Dla kogo jest projekt?

Jakie warunki kandydat musi spełnić, aby wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami Projektu mogą być przedstawiciele instytucji publicznych i ngo zajmujących się pracą
o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej, którzy bezpośrednio pracują z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami, w tym rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz realizującymi wsparcie w ramach systemu pieczy zastępczej.

Praca o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowi podstawową działalność Instytucji Wysyłającej.

la rueca - uczestnik.png

Rekrutacja jest prowadzona przez Lidera Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

 

Zgłoszenia do projektu

Chcesz zgłosić się do projektu? Zapraszamy!

Najpierw zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i upewnij się, że spełniasz kryteria dostępu. Następnie wypełnij formularz rekrutacyjny oraz załączniki 2-3 i prześlij komplet dokumentów na adres: mobilnosc@cds.krakow.pl.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny

3. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub współpracy

4. Załącznik nr 3. Zgoda na udział w programie mobilności

5. Załącznik nr 4. Lista uznawanych dokumentów potwierdzających znajomość języka hiszpańskiego

6. Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej

7. Załącznik nr 6. Obowiązek informacyjny RODO

 

 

Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu dokumentów? Przeczytaj instrukcję, jak prawidłowo wypełnić formularz. Jeśli wciąż masz wątpliwości, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie – dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

 

Podczas rekrutacji będzie możliwość udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w formie zdalnej. Celem spotkania będzie przybliżenie osobom zainteresowanym szczegółów rekrutacji, warunków jakie muszą spełnić kandydaci/tki i planowanego przebiegu projektu. Spotkanie zaplanowane jest na 23 lutego 2021 r. godz. 10:00-11:30 przez aplikację Zoom.

Link do spotkania informacyjnego:  https://zoom.us/j/96626855769.

 

Udział Krok po kroku

m595_la rueca - udział w projekcie2.png

Co czeka uczestników podczas wizyty studyjnej w Madrycie?

Wizyta studyjna obejmuje 5 dni merytorycznych + dojazd. Poniżej można zapoznać się z ramowym programem wizyty – nie jest ostateczny plan wizyty, ale pewne ramy określające ogólny przebieg. Program może ulec zmianom.

 

Dzień wizyty

Zaplanowane aktywności

Niedziela

Dotarcie do Madrytu.

Dzień 1. Poniedziałek

 • Prezentacja La Rueca w zakresie głównych założeń pracy z dziećmi
  i młodzieżą w oparciu o koncepcje e-włączenia, service learning i szkół drugiej szansy. Przedstawienie projektu: model cyfrowego laboratorium produkcyjnego: Tecnolab i model szkół drugiej szansy. Prezentacja, pytania odpowiedzi (Q&A) (2h).
 • Udział w młodzieżowych warsztatach technologicznych (np.cięcie laserowe, podstawowe szkolenie z Inkscape). Obserwacja uczestnicząca (3h).
 • Przedstawienie koncepcji cyklu pracy nad budową społ-zaw. kompetencji młodzieży zagrożonej wykluczeniem przy użyciu narzędzi
  i instrumentów
 • technologicznych. Prezentacja, dyskusja, Q&A (1h).

Dzień 2. Wtorek

 • Wprowadzenie do procesu digitalizacji działań edukacyjnospołecznych (e-włączenie) m.in. na podstawie zawodowego testu kompetencji on-oline. Prezentacja, dyskusja, Q&A (2h).
 • Grupowe warsztaty kreatywne: Zastosowanie technologii w integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi. Metody pracy warsztatowej (2h).
 • Praca w podgrupach tematycznych wokół zagadnień wskazanych przez uczestników jako istotne do pogłębienia (na podst. refleksji z 1 dnia). Metody pracy warsztatowej, Q&A (2h)

Dzień 3. Środa

 • Wizyta w zintegrowanym centrum Valderrobres poznanie projektów
  z zakresu: service-learning, agenci społeczności, wspierania zatrudnienia osób młodych zagrożonych wykluczeniem. Podział na podgrupy
  i obserwacja uczestnicząca w wybranych aktywnościach Centrum. Prezentacja, obserwacja uczestnicząca, dyskusja, Q&A (6h)

Dzień 4. Czwartek

 • Wizyta w Centro Integrado Usera - poznanie projektów centrum
  z zakresu: e-włączenia, w tym projektu E Rueca: Virtual Social Center. Obserwacja uczestnicząca w wybranych aktywnościach Centrum. Prezentacja, obserwacja, dyskusja, Q&A (3h)
 • Prezentacje uczestników mobilności nt. polskich ciekawych praktyk, projektów dot. pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem. Prezentacje, dyskusja, Q&A (3h)

Dzień 5. Piątek

 • Spotkania i prezentacje doświadczeń i projektów realizowanych przez: Fundación Tomillo, Fundación Pinardi, Norte Joven, Opción 3 (5h)
 • Podsumowanie mobilności na wspólnej sesji z udziałem uczestników
  i przedst. partnerów, prezentacja bilansu pozyskanych doświadczeń (1h).

Piątek/Sobota

Powrót do Polski.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź, czy nie ma ich w FAQ.

Jeśli w dalszym ciągu masz pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie:

Informacji na temat projektu i rekrutacji udziela:

Katarzyna Gembal

e-mail: mobilnosc@cds.krakow.pl

tel. (12) 623 77 40 wew. 30 lub +48 668 327 497

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]